مقاله


کد مقاله : 13991022251680

عنوان مقاله :

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 22 Spring-Summer 2020

مشاهده شده : 549

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 m.atashsowda@gmail.com Assistant Professor PhD

چکیده مقاله