جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 19
شماره 19 سال 9
پاییز - زمستان 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

از شاخه های شعر متعهّد، شعر آن دسته از شاعرانی است که با عشق و ارادتی عمیق به توصیف «مام وطن» روی آورده اند و در شکوه و ارجمندی آن داد سخن داده اند. گفتنی است که مفهوم وطن در شعر مشروطه با آن مفهومی که در شعر کهن از آن اراده شده، متفاوت است. مفهوم وطن؛ در ادب کلاسیک اساساً یا در معنی زاد و بوم و سرزمینی به کار می رفت که شخص در آن پرورش یافته بود، و یا در معنای وسیع تر دینی آن در مورد مسلمانان، کل سرزمين هاي اسلام را در بر می گرفت. اما مفهوم وطن در دوران جدید، به خصوص از دوران مشروطه به این طرف به معنای سرزمینی است که در آن مردمانش دارای مشترکات قومی، زبانی و فرهنگی باشند و با حمیّت و تعصب فراوان به این مشترکات عشق ورزند. این تعلق خاطر عمیق به آب و خاک، نژاد و زبان و فرهنگ اگر به دور از افراطی گری ها (اندیشه های شوونیستی) و تحقیر ملل دیگر باشد پسندیده، سزاوار تحسین، حتی شایان تقدیس است. استقبال از این موضوع در دوران مشروطه به ویژه از زمان حکومت پهلوی اول، آن هم بعد از شکل گیری فرهنگستان زبان فارسی در طیف گسترده ای مورد توجه شاعران متعهّد میهن پرست قرار می گیرد. ما در این مجال قصد آن داریم تا شعر برخی از ارکان شعر دوره مشروطه را که در بزرگداشت و ستایش وطن داد سخن داده اند، مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
نعمت اصفهاني عمران
DOI : 0
کلمات کلیدی : شعر مشروطه، وطن، وطن ایرانی، وطن اسلامی، وطن ایرانی اسلامی
آزاده اقرانی ارگی - پروین‌دخت مشهور
DOI : 0
کلمات کلیدی : bbb
ابوالقاسم امیراحمدی - علی عشقی سردهی - الهام بادلو
DOI : 0
کلمات کلیدی : hhh
مریم محمدزاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : kk
سید مهدی خیراندیش - پروین محمدی‌زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : jj
سکینه مرادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : hh

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مدیر مسئول :دکتر سعید قشقایی
سردبیر :دکتر محمد علی آتش سودا
هیئت تحریریه :
کاووس حسنلی
سیدجعفر حمیدی
محمد فشارکی
محمد علی آتش سودا
جلیل نظری
محمدرضا اکرمی
سعید قشقایی
شاپا :2251-8487
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده