جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 17
شماره 17 سال 8
پاییز - زمستان 1396
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

هدف از این پژوهش، تبیین موسیقی بیرونی در غزلیات احمد عزیزی است. به این منظور، تمام غزلیات این شاعر معاصر از منظر اوزان عروضی به شیوه‌ی بسامدی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا میزان بهره‌گیری شاعر از موسیقی بحرها و وزن‌های مختلف، تعیین شده و سپس برای بررسی کیفیت وزن‌‌ها و هم چنین میزان متداول بودن یا نبودن آن‌ها به تقسیم بندی شفیعی‌کدکنی و خانلری از اوزان عروضی توجه شده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که غزلیات عزیزی دارای تنوع وزنی است و با آن که اغلب در وزن‌های معمول غزل فارسی سروده شده‌اند اما شاعر از وزن‌های غیر متداول نیز استفاده کرده است. در غزلیات عزیزی، وزن‌های جویباری بیش از خیزابی دیده می‌شود.
مریم امیری
DOI : 0
کلمات کلیدی : احمد عزیزی ، غزل ، اوزان عروضی ، موسیقی بیرونی
این مقاله به تحلیل اجزای کهن الگوی سفر قهرمان در گنبد ششم از هفت‌پیکر نظامی می‌‌‌پردازد و نشان می‌‌‌دهد که داستان "خیر و شر" مطابقتی کامل با الگوی سفر قهرمان و مراحل سه‌گانه‌ی آن دارد. خیر، در زمانی نامعلوم، پای به راه سفری نامعلوم می‌‌‌گذارد. شر، که سایه‌ی فریب ‌کار و آزمندِ خیراست، بینایی ظاهری او را می‌‌‌ستاند؛ اما به یاری شبانِ کُرد، خیر بینایی‌‌‌اش را باز می‌‌یابد و نگاهِ چشم باطنِش به دنیای ناخودآگاه گشوده می‌‌‌شود. خیر به پاس خدمتی که دریافت کرده، شبانی گوسفندان کُرد را بر عهده می‌‌‌گیرد. شبان، دختر خود را به ازدواج خیر درمی ‌آورد. ازدواج جادویی با بانوی کُرد، سبب می‌‌‌شود تا خیر، به اکسیر معرفت، که همانا دست یافتن به رازِ درخت جاودانگی است، دست بیابد. خیر، به نیروی درخت جادویی، درمانگری می‌‌‌آموزد و دخترِ شاه و وزیر را درمان می‌‌‌کند. درمانِ دختران و ازدواج با آنان، رمزی از یگانگی با عالم درون است. وحدت با آنیماهای درون، و آشتی با سه پدر، برای خیر رسیدن به پادشاهی، قدرت، عدالت و توان‌گری را به هم‌راه دارد. خیر با برکاتی که به دست آورده است، باید برای انجام رسالت خویش که همانا برقراری عدالت است، به سوی جامعه‌ی بشری بازگردد.
محمد ریحانی - راحله عبداله‌زاده‌برزو
DOI : 0
کلمات کلیدی : کهن الگو ، سفر ، قهرمان ، گنبد ششم ، نظامی ، خیر و شر
هر چند نویسنده، فرزندِ زمانِ خویش است، اما چیزی که در نقدِ اسطوره‌ای اهمیت دارد، جنبه‌‌های غیر ارادیِ اثر و نحوه‌ی تداعی و هم‌خوانی نیروی اساطیری– شاعرانه، یا قوای ذهنی‌ای است که خارج از حوزه‌ی خودآگاهی قرار دارند. شناخت بن مایه‌‌های اساطیری که به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در آثار شاعران به کار رفته، می‏تواند دستاوردهای فراوانی‏ برای نقدِ ادبی داشته باشد و گستره‌ی شناخت را نسبت به ادبیات و اسطوره بازتر کند. این نگرش خواننده را با ژرفنایِ ناشناخته و تاریکِ آثار ادبی، یا زیربنای اسطوره‌ای آن آثار آشنا می‌کند؛ چرا که، میان اسطوره و ادبیات، پیوندی ناگسستنی برقرار است، چون بسیاری از جلوه‌‌های اساطیریِ نخستین، به زبان شعر بیان شده و باز مانده است. این مقاله بخشی از شعرِ ‌ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد را بر پایه‌ی اساطیر ایران و بین النهرین، از این منظر بررسی می‌کند. اين تحقيق از نوع مطالعه‌ی کتابخانه‌ای است و با روش توصيفی و تطبیقی انجام گرفته است.
علی اصغر زارعی - علی رضا مظفری - عبدالناصر نظریانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ادبیات ، اسطوره ، بن‌مایه ، نقد ، فرخ‌زاد
هدف این پژوهش بررسي ظرفيت‌هاي روايي در گلستان سعدی است که با دیگر پژوهش‌ها و نگاه‌هایی که به این کتاب ارزشمند شده، متفاوت است. این پژوهش به بررسي نقش مضمون در غني‌کردن کيفيت و تنوع ساختار کُنش‌ها و رخدادهاي روايي در حکايت‌هاي گلستان می‌پردازد. سعی نگارندگان بر آن بوده که ويژگي‌ها و مؤلفه‌های روايي خاص حکايت‌هاي گلستان را از نظر ساختار و روايت موردبررسی قرار دهند و افق جديدي در زمينۀ تحقيق در متون ديگر پيش روي مشتاقان علم بگشايند‌. همچنین این مقاله بيانگر اين مطلب است که سعدی به لحاظ برخورداري از فهم ادبی توانسته حکایت‌های کتاب خود را بر پایه‌ها و اصول و کُنش‌هايی بُنیان‌گذاری کندکه قرن‌ها بعد در داستان‌نویسی و داستان کوتاه‌نویسی پایه و مبنای نگارش مدرن قرار گیرد. نظام باورهاي سعدی‌، بر حول گزارۀ شناخت هستي پیرامون خویش و القاء آن از راه تمثیل به مخاطب است؛ لذا گفتمان مسلط بر حکايت‌ها یک گفتمان تعلیمی است‌.
فخرالدین سعیدی - محمد حکیم آذر - مظاهر نیکخواه
DOI : 0
کلمات کلیدی : گلستان ، سعدی ، حکایات ، روايت ، رخداد ، توالي
امروزه زبان‌شناسان سه نقش یا کارکرد اصلی برای زبان می‌شمرند:1-نقش ارتباطی که در محاورات روزمره و برای بر قراری ارتباط، وسایل ارتباط جمعی، مکالمات روزمره مردم و... کاربرد دارد. 2-نقش تهییجی یا برانگیزاننده که برای تهییج کردن شنونده یا خواننده در جهت پذیرفتن حرف یا نوشته گوینده یا نویسنده به کار می‌رود. این نقش زبان در میدان‌های جنگ، موعظه‌های مذهبی، تبلیغات تلویزیون و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. 3-کارکرد سوم، کارکرد شاعرانه است. در این کارکرد، کلمات چند بُعدی، چند معنایی و گاهی مبهم هستند. اسطوره‌‌ها و داستان‌های آنان، بازمانده نقش سوم زبان هستند. کلام اساطیر همیشه مبهم و پر رمزوراز بوده است و حتی هرمس-خدای‌نامه بری-که وظیفه‌‌‌ی رمز گشایی پیام‌های خدایان را داشته نیز اغلب اوقات ناموفق بوده است. از نظر یونگ اساطیر در واقع تجسمی از نیازهای درونی ناخوداگاه جمعی بشر هستند. او این نیازهای درونی که به اعتقاد او در بشر اولیه وجود داشته و نسل به نسل منتقل شده‌اند را کهن‌الگو می‌نامد. مقاله حاضر در پی آن است که یکی از صورت‌های قدیمی کهن‌الگوی آنیما را در مجموعه شعر نامه‌هایی به ری را سروده سیدعلی صالحی بررسی کند و بر این فرض استوار است که دلیل در هم شکستگی، پریشانی و آشفتگی راوی "نامه‌ها" جدا ماندن از آنیمای خود است که در این مجموعه شعر در قالب "ری را" تصویر شده است.
سهراب طاووسی
DOI : 0
کلمات کلیدی : سیدعلی صالحی ، یونگ ، خودشناسی ، کهن الگو ، سایه ، پرسونا
تأثیر مکتب فراواقع‌گرایی در اقسام هنر در سراسر جهان، و نیز در ادبیات ایران مشهود است؛ حتی می‌توان گفت که آثار فرا طبیعی عرفا و شطحیات آن‌ها زمینه‌ساز این مکتب در اروپا بوده با این تـفاوت که عارفان در درون و روح خویش و سورئال‌ها در ناخودآگاه ذهن خود به جست‌جوی عوالم باطنی بوده که گاهی این دو بر هم منطبق می‌آیند. در حالی که عرفا بر مبانی اصیل دینی و فرا واقع‌گرایان برعدم چنین اعتقادی متکـی بوده و این مهم خود به نوعی سبب غنای کار گروه اول است. هم‌چنین در هنر معاصر ایران، از نظر تأثیرگذاری در مخاطب، آمیختگی این دو نتایجی چند جانبه و قابل تأمل به هم‌راه دارد.
راضيه فولادي سپهر
DOI : 0
کلمات کلیدی : عرفان ، فراواقع‌گرایی ، نماد ، تعالی
عشق در منظومه ويس و رامين با زندگى پيوند خورده است و انگيز‌ه‌اى است براى زنده ماندن و شادابی و از دخترى افسرده كه قصد خودكشى دارد زنى فعال و مبارز و از پسرى خوش‌گذران و بى‌هدف، شاهى خردمند و عدالت‌گستر مى‌سازد. گرگانی این مضمون غنایی را به مدد ِ مهارت و چیره‌دستی در تصویرگری، باور‌پذیر می‌کند. مساله اصلی در این مقاله بررسی و تحلیل تصاویر اندام عشّاق در منظومه ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی است. یافته‌‌های این مقاله نشان می‌دهد که در این منظومه به ترتیب تصویر روی، رخسار، زلف، چشم و قد و قامت بیش‌ترین کاربرد را داشته است هر چند گرگانی از جلوه‌‌گری ابرو، زنخدان، لب، دندان و دهان و ... نیز غافل نمانده است. ذائقه و سلیقه‌ی ایرانی برای هر یک از اعضا و اندام معشوق ویژگی خاصی را می‌پسندد و این مسئله در شعر کهن فارسی به صورت یک قاعده کلی ارائه شده و گرگانی نیز در تصویرگری اندام عشاق از آن پیروی کرده است. بدین منظور با بررسی محتوای کیفی و تحلیل منابع کتابخانه‌های به شیوه توضیحی-تحلیلی، در آن دسته از ابیات این منظومه که به توصیف اندام پرداخته شده، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در مجموع با تکیه بر تصویر اندام معشوق در منظومه ویس و رامین می‌توان دریافت که در روزگار گرگانی، قد عشّاق می‌بایست بلند و کشیده، موتافته و پریشان و عنبرين، صورت سفید و دارای خال سیاه، کمر باریک و لطیف، ناخن خضاب و ... باشد .
مظاهر نيکخواه - علي محمد رضائي هفتادر - حسين خسروي
DOI : 0
کلمات کلیدی : فخرالدین اسعد گرگانی ، ویس و رامین ، ادبیات غنایی ، شخصیت
مقاله حاضر به بررسی نحوی ساخت‌های هم‌راهی ‌در زبان فارسی می‌پردازد. ساخت‌های هم‌راهی ‌از سه عضو تشکیل می‌‌شوند که عبارتند از موقعیت هم‌راهی، هم‌راهی ‌کننده (Accompanion) و هم‌راهی ‌شونده (Accompanion). «با»‌ در مطالعات پیشین و دستورهای سنتی در گروه حروف اضافه معرفی شده است؛ چنین ساخت‌هایی را «با»ی معیّت دانسته‌‌اند. بنابراین در مطالعات پیشین، «با»‌ صرفاً یک حرف اضافه تلقی شده است. در تحلیل‌های نحوی «با»‌ را درچنین گروهی یک افزوده دانسته‌‌اند. بررسی معنایی چنین ساخت‌هایی نشان داده است که «با»‌ در هر دو نقش حرف اضافه و هسته گروه حرف تعریف در مقام یک رابط را در داده‌های فارسی دارد. بنابراین تکواژ دستوری «با»‌ در ساخت‌های هم‌راهی ‌در زبان فارسی در دو جای‌گاه نحوی متفاوت مطرح است؛ گروه اول: هم‌راهی ‌متقارن(Symmetrical) که در این گروه سازه (با + گروه اسمی2) یک سازه اختیاری نیست؛ یعنی یک افزوده نیست. «با»‌ در این گروه نقش یک رابط یا پیوند دهنده را ایفا می‌کند. در گروه دوم، (با+گروه اسمی) یک افزوده است و حرف اضافه تلقی می‌گردد. این گروه هم‌راهی ‌نامتقارن نامیده می‌‌شوند. بنابراین در نمایش این دو گروه نحوی، در گروه اول، «با»‌ به عنوان هسته گروه حرف تعریف در هسته قرار می‌‌گیرد و گروه اسمی اول در جای‌گاه مشخص ‌گر گروه حرف تعریف است؛ اما در گروه دوم، با تکرار گره میانی، گروه حرف اضافه به شکل افزوده نمایش داده می‌‌شود. گروه دوم نیز انواعی مانند ابزاری، عضو بدن و حمل و نقل را نشان می‌‌دهد.
هنگامه واعظی - مرجان حیدرپور
DOI : 0
کلمات کلیدی : هم‌راهی ‌متقارن ، هم‌راهی ‌نامتقارن ، افزوده ، پیونده ، زبان فارسی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مدیر مسئول :دکتر سعید قشقایی
سردبیر :دکتر محمد علی آتش سودا
هیئت تحریریه :
کاووس حسنلی
سیدجعفر حمیدی
محمد فشارکی
محمد علی آتش سودا
جلیل نظری
محمدرضا اکرمی
سعید قشقایی
شاپا :2251-8487
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده