جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 22
شماره 22 سال 11
بهار - تابستان 1399
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

مقاله‌ی حاضر به بررسی چند ابهام یا اشکال در قرائت تاریخ بیهقی اختصاص دارد. بیشتر نمونه‌های مورد بحث از زمره‌ی دشواری‌هایی هستند که مصححان و شارحان این کتاب بدان اشاره و برای رفع دشواری در قرائت متن، پیشنهادی ارائه کرده‌اند. مهمترین چاپ‌هایی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌ است عبارت است از: تاریخ بیهقی به تصحیح علی‌اکبر فیاض، تاریخ بیهقی به کوشش خلیل خطیب رهبر، تاریخ بیهقی (تاریخ مسعودی) به کوشش سعید نفیسی، تاریخ بیهقی به کوشش منوچهر دانش‌پژوه و تاریخ بیهقی (دیبای دیداری) به کوشش محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی. با توجه به اهمیت تصحیح مرحوم علی‌اکبر فیاض، در ذکر هر مورد ابتدا متن کتاب از نسخه‌ی مصحح ایشان آورده می‌شود و سپس توضیح وی و سایر شارحان تاریخ بیهقی (در صورتی که در مورد دشواری مذکور توضیحی داده باشند) بیان می‌گردد و سرانجام نیز نگارنده دیدگاه خود را ذکر می‌کند.
محمدعلی آتش سودا
DOI : 0
کلمات کلیدی : تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، نثر بینابین، نثر کهن
سودا خورشیدی - عاتکه رسمی - رحمان مشتاق مهر
DOI : 0
کلمات کلیدی : jhhhh
علی زاهد - فریده آرامیده - سهیل جعفری
DOI : 0
کلمات کلیدی : jj
محمدرضا ضیا - احمد حسینی کازرونی - جعفر حمیدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : nnn
ماندانا علیمی - مسعود پاکدل - جاوید مظفری
DOI : 0
کلمات کلیدی : h
فاطمه فرزین - محمود طاووسی - مریم جلالی - مهدی ماحوزی
DOI : 0
کلمات کلیدی : kk
فاطمه فقیه‌زاده - مهدی قائمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : jj
فریبا ممبینی - منصوره تدینی - سیما منصوری - مسعود پاکدل
DOI : 0
کلمات کلیدی : jj

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مدیر مسئول :دکتر سید محسن ساجدی راد
سردبیر :دکتر محمد علی آتش سودا
هیئت تحریریه :
دکتر محمد علی آتش سودا
دکتر محمدرضا اکرمی
دکتر سعید قشقایی
دکتر سید محسن ساجدی راد
دکتر سمیرا رستمی
شاپا :2251-8487
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده