جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 18
شماره 18 سال 9
بهار - تابستان 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

حسن تاجیک محمدیه - عطامحمد رادمنش - مهرداد چترایی
DOI : 0
کلمات کلیدی :
سید محسن ساجدی‌راد - کیهان کهندل
DOI : 0
کلمات کلیدی :
لیلا عدل‌پرور - مجتبی صفرعلیزاده
DOI : 0
کلمات کلیدی :
سعید قشقایی - عطامحمد رادمنش
DOI : 0
کلمات کلیدی :
سعید محمدی‌کیش
DOI : 0
کلمات کلیدی :
سیده مائده واقعه دشتی
DOI : 0
کلمات کلیدی :

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مدیر مسئول :دکتر سعید قشقایی
سردبیر :دکتر محمد علی آتش سودا
هیئت تحریریه :
کاووس حسنلی
سیدجعفر حمیدی
محمد فشارکی
محمد علی آتش سودا
جلیل نظری
محمدرضا اکرمی
سعید قشقایی
شاپا :2251-8487
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده