جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 34
شماره 34 سال 14
تابستان 1402
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

The use of methods related to mindfulness has increased significantly in the last decade. This article examines Sohrab Sepehri's poems with a focus on mindfulness. His personal style and the use of different poetic tools enable the reader to discover the mindfulness in his poetry. Mindfulness is a broad theme in Buddhism, and the growing need to support mental health around the world is driving us to take advantage of the specific implications of mindfulness. The purpose of this article is to highlight the commonalities based on mindfulness and Sohrab Sepehri's poems. The main question is what is the relationship between the components of mindfulness and Sohrab Sepehri's poems? In addition, in this research, each of the components of mindfulness in Sepehri's poetry will be discussed separately in a descriptive-analytical way to help us understand how each of them works in her poetry Examining and introducing Jahan Sepehri's poetic concepts and images shows Sepehri's wonder and relationship based on mindfulness with the natural world, which are the main element of his work.
فرناز ثامنی کیوانی - وجیهه ترکمانی باراندوز - احمد کریمی - فهیمه مشایخ
DOI : 0
کلمات کلیدی : ذهن آگاهی، کابات زین، سهراب سپهری
ملک‌الشعرای بهار در میان شاعران معاصر ایران، در شمار کسانی قرار دارد که هم به مضمون و محتوای شعر خود اهمیت داده‌ و هم به شکل و ساختار بیرونی آن توجه کرده‌است، به همین دلیل، بررسی فرمالیستی اشعار او دارای نتایج مطلوبی خواهد بود که جنبه‌های زیبایی شناختی و هنری شعر او را بیش از پیش آشکار می‌سازد. آزادی و وطن، دو مقوله‌ای است که در ساختار قصاید او حضوری همیشگی و مؤثر دارند و فرم و شکل شعر او را تحت الشعاع خود قرار داده‌اند. وجه غالب بسیاری از قصاید او را مسائل سیاسی - اجتماعی و مفاهیم مرتبط با آنها تشکیل داده است که در قالب زبان، تصویر، موسیقی، واژگان، ترکیبات و دیگر هنر سازه‌ها متجلی شده است. هنر بهار در این است که تمام عناصر فرمالیستی را در خدمت انتقال مفهوم و محتوای مورد نظر خود قرار می‌دهد. صور‌خيال شعر بهار تقریبا در سراسر قصایدش برگرفته از شعر قدیم فارسی است. زبان شعر او هم اگرچه بسیار ساده و روان است، اما دارای زیر ساخت کاملاً سنتی است و به همین دلیل، انواع و اقسام هنجارگریزی‌ها در شعر وی دیده می‌شود. تعادل و تعاملی که میان زبان و موسیقی و تصاویر و آرایه‌های ادبی در ساختار قصاید بهار وجود دارد، مهم‌ترین رویکرد فرمالیستی او در عرصه شاعری است و رمز موفقیت و محبوبیت روزافزون او هم شاید همین گرایش به سادگی و پرهیز از افراط و تفریط در محتوا و شكل اشعارش باشد.
اصغر خلیلی - آرش مشفقی - عزیز حجاجی
DOI : 0
کلمات کلیدی : فرمالیسم، وجه غالب، ملک الشعرای بهار، قصاید، زبان، محتوا
داستان یوسف، داستان عشق و دل‌دادگی یعقوب نبی و زلیخا به یوسف است، که یکی عشق به فرزند دارد و در فراق او به سپیدی چشم دچار می‌شود و دیگری عشق به برده زر خریده خود دارد و کارش به رسوایی و فقر می کشد. داستانی جذاب و پر از شور و هیجان، پر از تفکر و اندیشه، پر از حکمت های زیبای الهی و بیان قدرت عشق در داستان یوسف هوید است و بی‌دلیل نیست که خداوند درقرآن از آن به عنوان «احسن القصص» نام برده است. در این پژوهش که بررسی شخصیت حضرت یوسف در غزلیات شمس که به‌صورت رمزی و نمادین از آن استفاده کرده است می‌پردازیم. ابتدا به تقسم بندی شخصیت های آن و سپس به بررسی نمادین آنان که مولانا از شخصیت یوسف چه نمادی مدنظر داشته را تحلیل و بررسی می‌کنیم. مهم‌ترین نتیجه پژوهش حاضر نیز در این نکته است که مولانا تمام نکات زندگی حضرت یوسف را در نهایت استادی و به‌صورت نمادی بازگو کرده است.
مریم رئیسی باغ شهبازی - عطا محمد رادمنش - قربانعلی ابراهیمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : یوسف (ع)، نماد و رمز، غزلیات شمس، مولانا، یعقوب، زلیخا
رمز یا نماد یکی از فنون بسیار هنرمندانه است که در فرهنگ و تمدن انسان جلوه ای گسترده و متنوع دارد و از دیرباز مورد توجه ادبیان و شاعران بزرگ زبان فارسی قرارگرفته است و بخصوص در ادبیات عرفانی ریشه ای عمیق دوانده است. شاعر عارف مسلک با استفاده‌ی سمبلیک از رمزها و نمادها سعی می‌کند تصاویری بسازد که با باطن اشیاء واشخاص سر و کار دارد. هدف از انجام این مقاله نماد پردازی« آب» در آثار عطار نیشابوری است که به روش کتابخانه‌ای و به شیوه‌ی توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. در این مقاله ضمن تعریف نماد و بررسی پیشینه و انواع، جلوه‌های نمادپردازی در شعر، به نماد پردازی عرفانی و منشاء آن پرداخته شده و آنگاه با بررسی نماد آب در فرهنگ ایران و جایگاه آن در قرآن، به کاربرد این نماد در آثار عطار نیشابوری در طرح معانی ژرف عرفانی پرداخته و ضمن بررسی انواع آبها در آثار عطار و کاربرد متعدد آن در معانی و نمادهای مختلف ، کاربرد نمادین آب بحث نهایی این مقاله را به خود اختصاص داده است.
لیلا روحانی سروستانی - محمدعلی آتش سودا - سمیرا رستمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آب، سمبلیک، عرفان، آثار عطار، نماد
آثار ادبی کمابیش انعکاس‌‌دهنده‌ باورهای عموم مردم جامعه است. یکی از شاعران عصر تیموری که تاثیر آثارش بر باورهای عامیانه و اعتقادی شایسته‌ی تأمّل و بررسی است، عصمت بخارایی است. در باب سروده‌های او تاکنون پژوهش بخصوصی از این دید انجام نشده است، اما در این خصوص آثار تحقیقی فراوانی روی سروده‌های اغلب شاعران دیگر صورت گرفته که هدف پژوهش حاضر نیز بهره‌گیری از مبانی نظری این منابع و استخراج مباحث مرتبط با باورهای عامیانه در سروده‌های عصمت بخارایی است. یافته‌ها نشان داد انواع باورهای علمی، دینی، مذهبی، عامیانه و بویژه باورهای اعتقادی و مذهبی در اشعار عصمت بخارایی مشهود است. مهمترین نتایج تحقیق حاضر عبارتند از: (1) بعضی از باورهای خواجه عصمت با نقطه نظرات فقهای امروزی متفاوت است. (2) خواجه عصمت بخارایی در انعکاس باورهای عامیانه از اشعار فردوسی به وفور تأثیر پذیرفته است. (3) شیوه‌ی بازتاب باورهای عامیانه در سروده‌های بخارایی، اغلب با کاربست صنعت حُسن تعلیل صورت گرفته است.
علی کابیلی - مریم محمدزاده - رضا آقایاری زاهد
DOI : 0
کلمات کلیدی : باورها، جامعه شناسی، خرافات، فرهنگ، خواجه عصمت بخارایی
مولانا عارفی است که در آثار خود به طور مفصّل در باب انسان کامل و الگوی متعالی و شخصیّت سالم روانی صحبت به‌میان آورده است. او با تأمّل بر زندگی معنوی بشر، تأکید فراوانی بر سیر مسیر کمال و رسیدن به تفرّد دارد که از این باب با الگویی که یونگ تعریف کرده است، دارای همخوانی است. این مقاله بر آن است تا با روشی توصیفی- تحلیلی به تطبیق نظریه‏‌های کمال و فردیّت در غزلیات شمس مولانا و آراء کارل گوستاو یونگ بپردازد. نتایج نشان می‏‌دهد، در روند رسیدن به کمال و فردیّت وجوه تشابه بسیاری در دیدگاه‏‌های یونگ و مولانا دیده می‏‌شود. مولانا با شیوه‏‌ای شخصی امّا جهان شمول در بستر عرفان ایران به مفهوم انسان کامل پرداخته که بسیار قابل تطبیق با نظریات یونگ است.
کاملیا محمد بیگی - امیرحسین ماحوزی - شهین اوجاق علیزاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : نظریه کمال، نظریه فردیت، مولانا، غزلیات شمس، کارل گوستاو یونگ
 توجّه به نثر هنرمندانه و کوشش برای اظهار فضل و هنر در نوشتن، از دیرباز، موجب به‌کارگیری صنایع ادبی و واژگان مهجور و متروک در آفرینش متونی ادبی شده است که نوعي از آن با عنوان مقامه شناخته می‌شود. پس از انتشار نخستین مقامه‌ها در زبان فارسی، این گونه‌ی ادبی از سیطرۀ موضوعات معدود و محدود بیرون آمد و در مواردی عنوان مقامه نیز از آن گرفته شد؛ امّا مختصات و ویژگی‌های آن در قالبِ عناوینی نو ادامه یافت. یکی از گونه‌های نثر فارسی که نویسنده در آن مانند مقامه در پی هنرنمایی و آفرینش اثری ادبی است، منشآت و نامه‌نگاری است که منشآت فرهاد میرزا معتمدالدوله یکی از نمونه‌های آن در عصر قاجار است. در این پژوهش به شیوة تحلیلی- توصیفی به جست‌وجوی ویژگی‌های مقامه در منشآت فرهادمیرزا و بررسی پیروی او از ویژگی‌های این گونه‌ی ادبی در نگارش منشآت خواهیم پرداخت. برآیند پژوهش نشان می‌دهد که فرهادمیرزا در منشآت با به‌کارگیری صنایع ادبی و خلق نثر فنی و استفاده از لغات مهجور و متروک، مانند مقامه‌نویسان پیشین به اعنات و لزوم مالایلزم می‌پردازد و از سجع و واژگان تازی در جملات فارسی نیز بهره می‌گیرد. در برخی از عبارات هم، معنا و مفهوم جمله را فدای لفّاظی می‌کند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان منشآت او را یکی از واپسین نمونه‌های مقامه‌نویسی در ادبیّات فارسی دانست.
سید محسن مهرابی
DOI : 0
کلمات کلیدی : فرهاد میرزا، قاجار، منشآت، نثر فنی، مقامه
نشانه‌های زبان‌شناختی نقش مهمی در آفرینشگری و خلق آثار ادبی دارند. شاعران از این ترفندها و شگردهای نشانه شناختی در خلق آثار خود بسیار بهره برده‌اند. بر همین اساس، در پژوهش حاضر با استناد به داده‌های برگرفته از "هشت‌کتاب" سپهری به صورت تحلیل محتوا با توجه به رویکرد نشانه‌شناختی سوسور و پیرس، به تحلیل نمونه‌ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از این جستار نشان می‌دهد که سپهری عناصر طبیعت را ابزاری برای بیان رویدادها، حوادث گوناگون اجتماعی و مضامین انسانی و اخلاقی‌ می‌پندارد. از سویی دیگر، مشخص‌گردید که زبان نمادین سپهری زبانی سیال و تاویل پذیر است و معنی عناصر را فقط با ماهیت ذاتی آنها گره نمی‌زند، واژه‌های نمادین به شکل‌گیری لایه‌های معنایی متفاوتی منجر می‌شود و در موقعیت‌های مختلف تاویل و تفسیر متفاوت می‌پذیرد. سپهری با فلسفه‌ی نگاه تازه و عرفان شرق دور به تمامی موجودات جهان می‌نگرد و این نگاه زیبا در شعرش تجلی پیدا کرده و باعث شده که به عنوان شاعری صاحب سبک شناخته شود.
الخاص ویسی - رؤیا پروین
DOI : 0
کلمات کلیدی : ‌نشانه-معناشناختی، سهراب سپهری، سوسور، پیرس

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مدیر مسئول :دکتر سید محسن ساجدی راد
سردبیر :دکتر محمد علی آتش سودا
هیئت تحریریه :
دکتر محمد علی آتش سودا
دکتر محمدرضا اکرمی
دکتر سعید قشقایی
دکتر سید محسن ساجدی راد
دکتر سمیرا رستمی
شاپا :2251-8487
شاپا الکترونیکی : 2251-8487

نمایه شده