جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 28
شماره 28 سال 12
زمستان 1400
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

حکیم نامدار طوس در نامور نامة خود، ستایشگر بسیاری از خصلت ها، رفتارهای نیکو و صفات برازندة انسانیّت است. در این اثر سترگ، به مجموعه ای از آداب و آئیین ها  برمی خوریم که فردوسی با هدفمندی به توصیف آنها می پر‌دازد. شاهنامه در کنار اینکه تصویرگر ملّی  گرایی و صحنة پرداختن به افتخارات ملّی و قومی، ایرانیان است؛ خالی از ارزش های جهان شمول و بشری نیز نیست. مفاهیم عام انسانی، ملّی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و ... در این اثر، در کنار هم آمده و به هم تنیده می شوند. در این میان، حجم قابل توجّهی از شاهنامه، به پاسداشت مفاهیم عام انسانی، اختصاص یافته است. فردوسی با بیانی گیرا و شیوا، مفاهیم عام انسانی همچون؛ وطن‌دوستی، وفای به عهد، راست گویی و مهر و دوستی را همراه با گونه‌ها و مصادیقشان به نظم کشیده است. پژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی به بازکاوی پاسداشت مفاهیم عام انسانی و گونه های آن در شاهنامة فردوسی پرداخته است. دستاورد آن مبیّن این نکته است که شاهنامه به عنوان سندی متقن و ارزشمند از گذشتة قوم ایرانی، تجلّیگاه پاسداشت و نکوداشت انواع مفاهیم اساسی و بنیادین عام انسانی است. فردوسی، گاه بصورت مستقیم و در موارد زیادی با زبانی نمادین، قهرمانان و اشخاصی را به تصویر می کشد و از پس سیمای آنها این عناصر را مورد ستایش قرار می دهد.
فرزاد دولتخواه - رامین صادقی نژاد - رسول عبادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : پاسداشت، فردوسی، شاهنامه، مفاهیم عام انسانی
چوبک، نویسنده ای است که درون مایه، موضوع و شخصیّت های داستانی خویش را از میان مردمان ستم دیده، رنجور و قشر آسیب دیدۀ جامعه انتخاب می کند. مردمانی که به خاطر شرایط بد اجتماعی و معیشت سخت در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار می گیرند. در این میان، شیوۀ شخصیّت پردازی چوبک که با جزئی نگری مینیاتوری همراه است، ناگزیر از توصیف غیرمستقیم شخصیّت از طریق چهره و اندام است و برای این منظور تیپ سازی با عارضه های جسمانی و نشان دادن آسیب های اجتماعی در چهره و اندام شخصیّت ها با نگرش ناتورالیستی چوبک، تناسب کامل دارد. برای بررسی این ادّعا، در پژوهش حاضر، شیوۀ شخصیّت پردازی محمّد، شخصیّت اصلی داستان بلند تنگسیر را مورد مطالعه قرار داده ایم. نتیجۀ بررسی نشان می دهد که چوبک در توصیف چهره و اندام محمّد به اندازۀ بسیار زیادی از عارضه های جسمانی در شخصیّت پردازی وی استفاده کرده و از محمّد، چهره ای دُرشت و خشن و غولی گُنده و بدقواره آفریده است تا باورپذیری مخاطب برای به دست گرفتن اسلحه و اقدام به قتل مُسلحانۀ وی را تأمین کند.
معصومه محمودی - مریم محمدزاده - رامین صادقی نژاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : آسیب های اجتماعی، تنگسیر، چوبک، عارضه های جسمانی، ناتورالیسم
یکی از راه‌های کسب موفقیت در نویسندگی آشنایی با احساس و عاطفه‌ی شخصیت‌های داستان و فرایندهای هیجان است. رفتارهایی که به دنبال احساس‌های غم، ترس، نفرت، شادی و خشم از انسان بروز می‌کند در ادبیات، عاطفه و در روان‌شناسی فرایندهای هیجان نامیده می‌شود. هدف از این پژوهش بیان تأثیر عاطفه‌ی نویسنده در آفرینش آثار ادبی و برقراری ارتباط با مخاطب است. پژوهشگران به روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر مکتب شناخت‌گرایی در روان‌شناسی به تبیین فرایندهای ذهنی شخصیت‌های داستان‌ "شوهر عزیز من" پرداختند. کلهر با شروعی هوشمندانه سبب القای حس غم به مخاطب ‌شده است. احساس ترس در این داستان سبب ایجاد عاطفه و فرایند هیجانی جیغ، گریه، ابهام، گیجی، لرزیدن بدن و خیره نگریستن است. حس دوستی با فرایند هیجانی جلب توجه، لج درآوردن و رازداری توصیف شده و عاطفه‌ی کلافگی، نفرین، بوی بد دهان عاملی برای انتقال حس غم است. عاطفه‌ی شخصیت راوی نیمی افسرده و نیمی هیجانی و شاد و داستان دارای احساس ترس، خشم، غم، شادی، عشق و تنفر است. نتیجه‌ی کسب شده مبنی بر این است که فریبا کلهر در این رمان از همه‌ی ظرفیت‌های زبانی در راستای انتقال معنا و القای عاطفه بهره برده و حالات عاطفی شخصیت‌های داستان را با تمهیداتی مانند تصویر و توصیف، تقویت می‌کند. نگاهی پسامدرنیسمی با رویکرد غنایی و فمنیستی، استفاده از آرایه‌های تشبیه، مجاز و تشخیص برای توصیف پدیده‌های آشنا از ویژگی‌های بازر این داستان است که سبب برقراری ارتباط موثر بر مخاطب شده است.
معصومه ابراهیمی هژیر - مرتضی رزاق پور -نویسنده مسئول - رضا صادقی شهپر
DOI : 0
کلمات کلیدی : تحلیل عاطفه، داستان، شوهر عزیز من، احساس، فرایندهای هیجانی
‌ادوارد سعید در سه گانه ی خود، «شرق شناسی» (1978)، «جهان، متن، منتقد» (1983) و «فرهنگ و امپریالیسم» (1993)، نگرش فرهنگی غرب به شرق را با نگاهی پرسشگرانه تحلیل می کند. این منتقد با اشاره به مفهوم «قرائت چند نواختی» به خوانش همه جانبه متون ادبی با در نظر گرفتن «تاریخ های در هم تنیده» و «فرهنگ های متداخل» تکیه می ورزد. در نمایشنامه ی «منش جهان» (1700) اثر «ویلیام کانگریو» با چنین نگرش نادرست غربی ها به شرقیان روبرو هستیم. «مشفق کاظمی» نیز در رمان «تهران مخوف» (1305)، مناظر زندگی تهران آن روزگار را چنان ترسیم می کند که می توان نظریات ادوارد سعید را در لابلای متن مشاهده کرد. هدف این پژوهش، تحلیل آثار برگزیده در پرتو ایده های مطالعات فرهنگی و پسا استعماری ادوارد سعید است. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، همراه با رویکرد فرهنگی خواهد بود. اهمیت این پژوهش در کمک به شکل گیری تفاهم فرهنگی میان ملل و و نقد خویش و دیگری در پرتو نگاه منتقدانه است. نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به مبانی نظری و تحلیل دو متن از دو بستر تاریخی و اجتماعی نشان می دهد هر کدام از فرهنگ های بشری دارای ویژگی هایی هستند که نباید سرچشمه ی خودبرتربینی نسبت به همنوعان و مایه شکل گیری تقابل دوگانه فرادست/ فرودست شود. اندیشه های ویلیام کانگریو و مشفق کاظمی همچون زیر و بم های ملودی در سمفونی به اوج هماهنگی و نوا می رسند و بسان شاخه هایی مجزا از رودخانه به دریا می ریزند.
محمد هادی جهاندیده - مصطفی گرجی
DOI : 0
کلمات کلیدی : فرهنگ، ادوارد سعید، منش جهان، تهران مخوف
جامعه شناسی یکی از رشته های در خور توجه در میان مطالعات بینارشته ای است که همگامی خوبی با ادبیات برقرار می کند. یکی از نظریه های جامعه شناسانه، رویکرد پیتربلاو است که بر اساس نظر وی، مبادلات اجتماعی بیشتر رفتارهای افراد را شکل می دهد و هر فرد، طی تعامل با افراد دیگر، چهار گام را پشت سر می گذارد. مهدی اخوان ثالث از جمله شاعرانی است که در درجه ی اول، به تصویر کشیدن مفاهیم اجتماعی و سپس، ارزش های اخلاقی و تعلیمی افراد جامعه را سر لوحه ی مضامین سروده های خود قرار داده است. در این پژوهش محورهای نظریه ی پیتربلاو در سروده هایی با محورهای تعلیمی، اخلاقی و اجتماعی اخوان ثالث منعکس شده تا به پرسش هایی درباره ی چگونگی بازتاب رفتار اجتماعی در آنها پاسخ داده شود. نتایج نشان میدهد که طبق خوانش بلاوی، اخوان به عنوان شاعری آرمان گرا طی مبادلات اجتماعی خود با مردم سعی می کند به کمک تبادل بین فردی، ارزش های اخلاقی و انسانی افراد را بیدار کند، سپس با ایجاد تمایز میان گروه هم فکرانش در یک جبهه، و مخالفانش در جهت دیگر و دادن حق محکومیت و مشروعیت به این دو گروه، و نشان دادن راه پر منفعت از راه زیانبار، آگاهی بخشی خود را نسبت به افکار اخلاق مدارانه و تعلیمی هم وطنانش قوت ببخشد.
ستاره نژادپرور - حسین پارسایی - مهرعلی یزدانپناه
DOI : 0
کلمات کلیدی : رفتار اجتماعی، پیتربلاو، شعر اخلاقی و تعلیمی، ارزش های انسانی، مهدی اخوان ثالث
آثار ادبی را با رویکردهای متنوّعی می‌توان بررسی نمود که فرمالیسم یکی از این رویکردهاست و در آن مبحث آشنایی‎زدایی مطرح می‎شود. آشنایی‎زدایی با نگاهی ادبی به یک متن یا شعر می‎نگرد و شاخصه‎ها و عناصر مؤثّر در بافت کلام را که سبب امتیاز و برجسته شدن یک اثر ادبی نسبت به دیگر آثار می‌شود؛ بررسی می‌کند. مثنوی «وامق و عذرا»ی عنصری از منظومه‌های زیبا و معروف غنایی به شمار می‌آید که نظیره‌های بسیاری از آن ساخته شده است. یکی از این نظیره‌ها اثر خواجه شعیب جوشقانی شاعر برجستۀ عصر صفوی است، دوره‌ای که در آن منظومه‌سرایی و داستان‌پردازی به ویژه نظیره‌پردازی رونق دارد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از شیوۀ مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است و هدف آن، دست‎ یافتن به عواملی است که سبب برجسته شدن این منظومه می‌شود. نتیجۀ بررسی‌ها نشان می‌دهد که آشنايي‌زدايي و خلّاقيّت در سطوح مختلف منظومۀ خواجه شعیب دیده می‎شود و این شاعر خوش قریحۀ دربار شاه عبّاس صفوی با استفاده از هنجارگریزی (قاعده‌کاهی) و هنجارافزایی (قاعده‎افزایی)‌ اشعارش را زیبا و تأثیرگذار نموده است.
شهربانو بابایی - ناهید اکبری - رضا فرصتی جویباری
DOI : 0
کلمات کلیدی : آشنایی‎زدایی، فرمالیسم، فراهنجاری، منظومۀ وامق و عذرا، شعیب جوشقانی
تحقیق حاضر، کوششی است برای گشودن دریچه هایی از دنیای پررمز و راز مثنوی معنوی که با تکیه بر شاخصه های دیسکورس سخن نوشتاری در هرمنوتیک پدیدارشناسانه «پل ریکور» انجام یافته است. نگارندگان این تحقیق، برخلاف دیدگاه سنّتی که در آن باورمندی به گفتاری یا نوشتاری بودن زبان تنها رسانگی آن را تعیین می کرد، اعتقاد دارند چون هرمنوتیک متن محور بزنگاه چالش میان زبان گفتاری و سخن نوشتاری است، دیسکورس آن هم به کمک تأویل تأمّلی بسط یافته در هرمنوتیک پدیدارشناسی مشخّص می شود؛ بنابراین برای داوری دربارة گفتاری بودن یا نوشتاری بودن متون کلاسیک مانند مثنوی معنوی، لازم است فرایند شکل گیری متن و رابطة پنج گانة پیام با رسانه، مؤلّف، خواننده، رمزگان و ارجاع بررسی گردد. از همین رو، با بررسی انگاره های دیسکورس مثنوی در وجه نوشتاری و تطبیق آن با هرمنوتیک پل ریکور نشان داده اند که گویندگی مولانا و تحریر حسام الدین و اکابر دیگر، جرِّ جرّار کلام، تقطیع موضوع، حضور عناصر عامیانه در سخن، برخورداری از ویژگی های خطابه و... ادله مقبول و موجّهی بر گفتاری بودن زبان مثنوی نیست؛ چرا که این دانش نامة نائی در بستر گفته (معنا) و زمان روایت شده و تراز مشیرانگی آن کفه را برای تأویل سنگین تر می کند.
زهرا صابری نیا - نرگس محمدی بدر - فاطمه کوپا - فرهاد درودگریان
DOI : 0
کلمات کلیدی : پل ریکور، دیسکورس، سخن نوشتاری، مثنوی معنوی
یکی از راه‌های تبیین و تشریح جایگاه شاعران و نویسندگان، توجه به خاستگاه و آبشخور اندیشۀ آنهاست. مسئله‌ای که اگر به‌درستی شناخته شود، درک درست از آثار مختلف را موجب می‌شود؛ بنا‌بر‌‌این پژوهش در ادبیات ،باهدف ره یافتن به آبشخور تفکر صاحبان آثار برای شناختن فرهنگ غنی گذشته، داستان‌ها و حکایاتِ منسوخ‌شده، حماسه‌ها و باور و آیین‌های ملی و مذهبی راه‌گشاست. پژوهش حاضر نیز، با روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش که خاستگاه اندیشۀ شاعران بختیاری از کدامین سرچشمه‌هاست؟ به تتبع در آثار ذی‌قیمت، اما کمتر شناخته‌ شدۀ آن قوم با پیشینه، پرداخته است. حاصل پژوهش، نمایانگر این است که آثاری چون «نوروز و نوگل» اثر آرمان راکیان با توجه به آشنایی سرایندگان آنها با آثار پیشینیان، مثل‌ها و قصّه‌ها و نیز دیگر روایات اساطیری و ابعاد مختلف فرهنگ کهن، هویّت پیشین بخشی از این کهن سرزمین را بازنمایی و روایت کرده است.
الله کرم عباسی - محبوبه خراسانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : اندیشـۀ شاعـران بختیاری، آیین‌ها و باورها، آرمان راکیان، بزم‌نامۀ نوروز و نوگل

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مدیر مسئول :دکتر سید محسن ساجدی راد
سردبیر :دکتر محمد علی آتش سودا
هیئت تحریریه :
دکتر محمد علی آتش سودا
دکتر محمدرضا اکرمی
دکتر سعید قشقایی
دکتر سید محسن ساجدی راد
دکتر سمیرا رستمی
شاپا :2251-8487
شاپا الکترونیکی : 2251-8487

نمایه شده