جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 25
شماره 25 سال 12
بهار 1400
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

در جهان پساسرمايه‌داري كنوني، مطالعه در مسألۀ استعمارگري جديد و روش‌ها و پيآمدهاي خرد و درشت آن، به يكي از نگرش‌هاي مهم و قابل توجه در نقدهاي بينافرهنگي تبديل شده است. اين تحقيقات كه خود منشعب از نظريه‌هاي پست‌مدرنیستي و پساساختگرايانه هستند، منجر به ارائۀ تئوري‌هاي جديد و تحقيقات وسيع پيرامون مسالۀ استعمار، استعمارزدايي و پسااستعمارگري در متن‌هاي مختلف ادبي و هنری گشته است. مطابق اين نظرگاه، جنگ هشت سالۀ ایران و عراق، اگر چه در روساخت خود هیچ علائمی از تظاهرات استعمارگرایانه نمایان نمی‌سازد، اما در نگرش زیربنایی، ابعاد گسترده‌ای از مفاهیم تسلط و یا میل به تسلط قدرت استعماری غرب را به نمایش می‌گذارد؛ مسالۀ اصلي اين تحقيق، مطالعه در شعر دفاع مقدس به‌مثابه ادبيات پسااستعماري بوده است و نتايج حاصل از تحقيق كه به روش تحليلي و توصيفي انجام يافت گوياي آن است كه بسياري از مؤلفه‌هاي پسااستعماري و استعمارزدايانه همچون افشاي سياست جنگ‌افروزانۀ استعمار به‌عنوان چهرۀ اصلي اما پنهان جنگ، مقابله با دسيسه‌ها و فرصت‌طلبي‌هاي استعمارگرايانۀ غرب، تقابل فرهنگي با استعمارگري شرق و غرب، تكيه بر حفظ شعائر هويت خودي و تماميت ارضي و هم‌چنين همبستگي با تمام ملت‌هاي استعمارديده و تحت سلطه در گفتمان شعر دفاع مقدس انعكاس يافته است.
نرگس اسکویی - تهمینه‌ شجاعت‌زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : گفتمان پسااستعماري، شعر دفاع مقدس، استعمارزدايي، غرب و شرق، هويت فرهنگي
نگرش نمادین و سمبلیک به حیوانات از بدو استقرار بشر بر روی کره‌ی خاکی مرسوم بوده و بشر همواره برای بیان مقاصد و مکنونات قلبی خود به نمادگرایی به عنوان وسیله‌ای قابل اعتنا و تاثیرگذار در زندگی روزمره تکیه کرده است. نماد در قلمرو ادب فارسی مخصوصا شعر از قدمتی هزار ساله برخوردار است و معادل واژه‌ی سمبل به کار برده شده است. یکی از شاخص‌ترین تجلیات نماد در شعر فارسی در وجود موجودات افسانه‌ای و اساطیری نمود پیدا کرده است که نگاهی سمبلیک و نشانه‌‌مدارانه به آنها را رقم زده است. تجلی این نماد در کلیات اشعار شوکت بخارایی به دلیل استفاده او از این نمادها برای بیان مکنونات رمزآلود قلبی و دقایق عرفانی از بسامد بالایی برخوردار است که تا به حال به آن پرداخت نشده است. در این مقاله شعر شوکت از جهت نمادپردازی مورد کندوکاو قرار گرفته و چگونگی بازتاب نماد در شعر وی بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که شوکت به نمادهای اسطوره‌ای حیوانی چون اژدها، سیمرغ، هما و سمندر بیشتر از سایر نمادها توجه نشان داده است.
محمد بهرامی اصل
DOI : 0
کلمات کلیدی : نماد، اسطوره، دقایق عرفانی، دیوان شوکت بخارایی
مقاله‌ی حاضر به بررسی چگونگی ظهور پیر و اشکال مختلف آن در کتاب کشف‌الأسرار و مکاشفات‌الأنوار نوشته‌ی روزبهان بقلی شیرازی عارف قرن ششم ه.ق اختصاص دارد. داستان‌های این کتاب در قالبی تمثیلی و با استفاده از عناصر اسطوره‌ای و روایات متون مقدس در ضمیر ناخودآگاه نویسنده پرورده شده و نهایتا در فضایی رمزآمیز برای بیان آموزه‌های عرفانی وی به‌کار رفته است. پیر یا راهنما یکی از شخصیت‌های بارز رمزی این کتاب است که روزبهان آن‌ را به اشکالی چون ظهور پیامبران و مرشدان و یا در هیأت موجودی که سالک را در مسیر سفر، ارشاد و هدایت می‌کند و او را به سرمنزل مقصود رهنمون می‌سازد، آفریده است. بنابر قرائن درون‌متنی این توصیفات همگی به منظور ایجاد فضایی تشرّف‌آمیز برای رودررویی «منِ» عارف یا سالک با خویشتن خود و اتّصال او با حقّ به کار رفته است.
یلدا توللی - محمدعلی آتش‌سودا - سمیرا رستمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : کشف‌الأسرار و مکاشفات‌الأنوار، رمز، پیر، اسـطوره، متـون مقـدس، ضمـیر ناخودآگاه جمعی
‌اشارات اجتماعي در شعر يک شاعر از بابت اطلاعات ارزشمندی که از شيو‌ه‌ی زندگي مردمانِ ارائه مي‌دهند، حائز اهميت است. اما به نظر می‌رسد بازتاب اين معلومات در شعر، صرفاً جنبة جامعه شناختي نداشته و شاعر براي آفرينش ادبي خود، ناگزير از طرح اين موضوعات است. سؤال اصلي اين پژوهش آن است که آيا يک شاعر، بدون پرداختن به مسائل اجتماعي عصر خويش مي‌تواند در تصويرسازي و مضمون پردازي ادبي مؤفق باشد؟ وحشي بافقي يکي از شاعران پر آوازۀ قرن دهم هجري است که از اين ظرفيت، بهره‌ی وافري برده و بسياري از مضامين و تصاوير ادبي خود را با استفاده از اين معلومات سروده است. نتيجه‌ی بررسي نشان مي‌دهد وحشي به واسطه‌ی آشنايي کافي که با خصوصيات و عادات و باورهاي عمومي و آييني در مورد کبوتر داشته، توانسته مضامين بکر و تصاوير پويايي در شعر خود بيآفريند. نتیجه‌ی تحقیق نشان می‌دهد که اصطلاحات و کنایات مرتبط با کبوتربازی جایگاه بزرگی در شعر وحشی دارد و علاوه بر آن وی نام برخی حیوانات مربوط به این سرگرمی عامیانه را نیز در شعر خود به کار برده است.
نسرین رضازاده - رامین صادقی نژاد - مریم محمدزاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : اشارات اجتماعي، تصويرسازي، جامعه شناسي ادبيات، مضمون پردازي، وحشي بافقي
آلفرد آدلر، مکتب روان‌شناسی فردنگر را بنیان نهاد. سبک زندگی، گسترش و پالایش مفهومی است که آدلر در تلاش برای یک هدف نهایی بیان می کند. این مفهوم بارزترین شاخصه ی نظریه شخصیتی پویای وی را به نمایش می‌گذارد. سبک زندگی، به عنوان هسته شخصیت، وحدت، فردیت، انسجام و ثبات کارکرد روان شناختی فرد را ایجاد می کند و شکل گیری ویژگی های منحصر فردی را توضیح می دهد که یک فرد خاص و نیز شکل زندگی وی را مشخص می‌کند، این امر نه تنها در بردارنده هدف اوست بلکه شامل خودپنداره، احساسات نسبت به دیگران و نگرش به دنیا نیز می شود. در این جستار، نگارنده بر آن است تا بازنمایی سبک زندگی شخصیت های رمان سهم من را بر اساس نظریه آدلر تبیین نماید. نتیجه پژوهش نشان می دهد که صنیعی در پرداخت شخصیت های این اثر حالات روحی آنان را به تصویر کشیده است. سه تصویر سلطه پذیر، سلطه جو و انزواطلب را که صنیعی به تصویر کشیده تداعی کننده تیپ های شخصیتی است که آلفرد آدلر در تئوری روان شناسی فردی به آنها پرداخته است. نگارنده با تطبیق نظریه روانکاوانه آدلر با رفتار شخصیت های سهم من به این نتیجه رسیده است که ریشه‌ی سبک زندگی عوامل نامساعد محیطی در دوران کودکی و دو عامل اثر گذار در این امر یعنی نازپرودگی و طرد و نادیده گرفتن می باشد که به عقده‌ی حقارت در شخصیت ها منجر شده و هرکدام متناسب با روحیه خود، سلطه پذیری، سلطه جوی و انزواطلبی را برای شکل گیری شخصیت و سبک زندگی خود برگزیده اند.
سعیده صمیمی - پروانه عادل زاده - کامران پاشائی فخری
DOI : 0
کلمات کلیدی : آلفرد آدلر، سبک زندگی، رمان سهم من، پری نوش صنیعی
پهلوانان حماسی جهت پیروزی در کارزارها به ترفندهایی می‌اندیشند که یکی از آنها بهره بردن از بانگ بسیار بلند یا نعره‌های مهیب است. بانگ، فریاد یا نعره کشیدن در میدان جنگ، هنری غریزی است که انسان‌ها به تقلید از حیوانات درنده برای تسلّط روانی بر هم آوردِ خویش و هراس انداختن در دلِ دشمن از آن استفاده می‌کردند. در واقع بانگ زدن نوعی سلاح برای قهرمانان اساطیری است که در شاهنامه فردوسی و منظومه‌های حماسی پس از آن به فراوانی دیده می‌شود. این جستار در پی آن است که نقش نعره و بانگ در پیروزی و شکست شخصیت‌های حماسی را بررسی کردهو کاربردهای دیگر بانگ از جملههنگام ترس، ناراحتی، خشم، شادی و هیجان رادر شاهنامه، گرشاسب‌نامه، کوش‌نامه، بیژن‌نامه و دیگر منظومه‌های حماسی مورد تحلیل قرار دهد البته گاهی سرداران جنگی برای تشجیع سربازان، افرادی را مأمور می‌کردند که با فریاد زدن، نکاتی را بیان کنند که باعث برانگیختن آن‌ها برای مبارزه شود که این حالت نیز در این مقاله مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است.
علیرضا طالبان - محمد هادی خالق زاده - مهدی فاموری
DOI : 0
کلمات کلیدی : شاهنامه، نعره، حماسه‌های ملی، پهلوانان، قرن نهم
در دوره‌ی انقلاب اسلامی، شاعران متعهد و ملتزم، برای دفاع از ارزش‌های انقلاب و ترویج افکار انقلابی، به بیان واقعیت‌ها و انتقاد از مشکلات و بیان مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اخلاقی، اقتصادی و... دوران خود پرداخته‌اند که این اشعار به «شعر اعتراض» موسوم گشته است. شعر اعتراض به عنوان جریان ادبی نوپا،نوعی از شعر اجتماعی که از شعر پایداری سر چشمه می‌گیرد. از میان شاعران سلمان هراتی، سید حسن حسینی، قیصر امین پور و علیرضا قزوه از جمله شاعران منتقد به شمار می‌روند. این پژوهش سعی دارد به بررسی درونمایه‌ها، شیوه‌های بیان، لحن و قالب اعتراضی در اشعار شاعران مشهور بعد از انقلاب اسلامی در حیطه‌های گوناگون (سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و...) بپردازد و وجه اشتراک و افتراق سروده‌های آنها را در این زمینه بررسی نماید. این جستار به شیوه توصیفی، تحلیلی، آماری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. شاعران در انتقاد از معضلات کشور یا جامعه بشری از نگرشی واقع‌گرایانه و در عین حال فرامرزی برخوردارند، به طوری که اشعار اعتراضی آنان بازتابی از شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه و زمان است. هدف شعر اعتراض، حفظ ارزش‌های اسلامی، اصلاح نمودن جامعه و مبارزه با بی‌عدالتی است. بنابرابن بیشترین بسامد بازتاب درون‌مایه‌های اعتراضی در اشعار سید حسن حسینی و کمترین نمود آن مربوط به قیصر امین‌پور است که به ترتیب در قالب‌های سپید، نیمایی، غزل، هایکو، رباعی و... در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی سروده شده است. گاهی این اعتراض‌ها جهانی و گاهی داخلی است که اعتراض‌های نوع اول حول اعتراض به سیاست‌های قدرت‌های جهانی می‌چرخد و اعتراض‌های درون کشوری مربوط به بی‌عدالتی های موجود در جامعه است.
رضا کریمی لاریمی - رضا فرصتی جویباری - حسین منصوریان
DOI : 0
کلمات کلیدی : ادبیات انقلاب اسلامی، شعر اعتراض، سلمان هراتی، سید حسن حسینی، قیصر امین پور، علیرضاقزوه
در دوران معاصر زن و مسائل مربوط به وی، در صدر توجه نویسندگان و شاعران ایرانی قرار دارد، اما اغلب آثاری که به این مساله پرداخته‌اند، به صورت کاملا کلیشه‌ای و سطحی به بررسی مشکلات زنان نگاه کرده‌اند. از سوی دیگر مبحث اصلاحات ارضی و تاثیرات این اصلاحات بر نقش اقتصادی زنان در روستاها، قابل توجه است. محمود دولت‌آبادی، در کلیدر که مطالعه‌ی جامعی از زندگی روستاییان خراسان است، از حیث پرداختن به موضوع زن و مسائل پیرامون آن بسیار غنی عمل کرده است، چرا که نویسنده علاوه بر مطرح کردن زنان در آثار خود به عنوان شخصیت‌های اصلی، به طرح مشکلات و مصائب ایشان پرداخته است. در این مقاله سعی شده است به بررسی شخصیت زن و نقش اقتصادی او در دوران قبل از اصلاحات ارضی با تکیه بر رمانکلیدربپردازیم.زنان در کلیدر، از اجتماع واقعی و پیرامون سرچشمه گرفته‌اند، بیشتر زنان عامی هستند و هر کدام دغدغه‌ها و گرفتاری‌های خود را دارند و در کنار شخصیت‌های منفعل با شخصیت قوی زنان(بلقیس) نیز آشنا می‌شویم.از منظر اقتصادی، فعالیت زنان در دو گروه فعالیت‌های تولیدی و فعالیت‌های غیر تولیدی طبقه‌بندی شده است که در هر دو گروه فعالیت زنان به یکی از عناصر ذکور خانواده (اعم از همسر، پسر، برادر یا پدر) وابسته‌ است؛ به عبارت دیگر زنان در این رمان از منظر اقتصادی، مستقل نیستند.
زهرا محمودآبادی - سعید معدنی - یعقوب موسوی
DOI : 0
کلمات کلیدی : نقش اقتصادی زنان روستایی، شخصیت‌پردازی، اصلاحات ارضی، محمود دولت‌آبادی، کلیدر

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مدیر مسئول :دکتر سید محسن ساجدی راد
سردبیر :دکتر محمد علی آتش سودا
هیئت تحریریه :
دکتر محمد علی آتش سودا
دکتر محمدرضا اکرمی
دکتر سعید قشقایی
دکتر سید محسن ساجدی راد
دکتر سمیرا رستمی
شاپا :2251-8487
شاپا الکترونیکی : 2251-8487

نمایه شده