جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 24
شماره 24 سال 11
زمستان 1399
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

بررسی سفرنامه‌نویسی که از فروع زندگی‌نامه‌نویسی است همواره مورد توجه اهل قلم بوده است و نویسندگان و شاعران ملّت‌های مختلف از موضوع سفـر برای انتقال پیام خود سـود جسته‌اند. سفـرنامه‌ها به لحاظ بلاغت و کاربرد زبان به عنوان آثار برجسته‌ی ادبی نیز محسوب می‌شوند. رویکرد جستارحاضر معرفی سفرنامه‌های ادبی است. سفرنامه‌ی«نزاری قهستانی» از شاعران قرن هفتم براساس سفرنامه ناصرخسرو مورد تحلیل قرارگرفت. دو اثر به صورت مطالعه‌ی موردی برگزیده شدند تا به الگوی ساختاری واحدی در حوزه خاطره انگاری دست یابیم. در این پژوهش برآنیم تا بدانیم سفر ادبیان چه تأثیری در مضامین ادبی آثار آنها داشته است و تا چه میزان بر غنای ادبیات افزوده است. نتیجه یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد سفرنامه‌ ناصرخسرو به‌ترین و کامل‌ترین الگوی سفرنامه‌نویسی است و علاوه بر نثر می‌توان سفرنامه‌هایی به نظم نگاشت. همین طور سفرنامه‌هایی در رده آثار ادبی قرار می‌گیرند که رسا و بلیغ باشند و جزئیات را با شگردهای ادبی بیان کنند. می باشد.
معصومه پورسید - عبدالرضا مدرس زاده - محمد رضا شریفی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ‌‌ادبیّات سفرنامه‌ای، ناصرخسرو، نزاری قُهستانی، سفرنامه
بررسی رویکرد قرآن کریم راجع نفس و عیوب آن از جمله حرص و طمع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا نویسندگان آثار عرفانی برای تعلیم اخلاق از آیات الهی تاثیر پذیرفته اند و در کنار آیات، به احادیث و اقوال بزرگان دین نیز توجه داشته اند و در کنار این دو الگوی کامل، دیدگاه های خود را نیز بیان کرده‌اند. نگارندگان در این مقاله به بررسی مفهوم حرص و طمع، ابعاد و همچنین سیر تحول مفهومی آن پرداخته و در پی پاسخ به این پرسشند که رویکرد قرآن کریم و دیدگاه‌های موجود در پنج اثر عرفانی (رساله ی قشیریه، کشف‌المحجوب، کشف‌الاسرار، مرصادالعباد و مثنوی معنوی) به مفهوم حرص و طمع چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که عرفا با توجه به شرایط فکری، فرهنگی و یا مشرب عرفانی از این مفهوم، دریافت های گوناگون داشته‌اند. در دیدگاه آنها، نفس، زایند‌ه‌ی حرص و طمع است و مهم ترین آثار آن عدم توکل و سوءظن نسبت به پروردگار، محروم‌شدن از سعادت اخروی، تولید غم و اندوه و... می باشد.
مهناز حسنی حمیدابادی - مهر علی یزدان پناه - سوزان جهانیان
DOI : 0
کلمات کلیدی : مثنوی معنوی، کشف‌المحجوب، کشف‌الاسرار، مرصادالعباد، حرص و طمع
کتاب کلیله و دمنه یکی از آثار با ارزش و معتبر زبان فارسی است که از زمان پیدایش آن تاکنون در میان اهل علم و ادب به ویژه فارسی زبانان مورد توجه خاص و عام بوده است. این کتاب از سرزمین هند آمده و از افسانه‌های کهن هندی سرچشمه گرفته است. کلیله و دمنه همچنین یکی از کتاب‌های مشهور جهان در حوزه‌ی ادب تعلیمی از نوع تمثیلی است که در قالب داستان‌هایی از زبان حیوانات و در هیات فابل (fable) نوشته شده و در صدد یافتن چاره‌ای برای رفع مشکلات مردم و دفع ظلم و فساد است. کلیله و دمنه دارای مضامین اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و کلامی می‌باشد. قسمت‌هایی از حکایت‌های کلیله و دمنه بر مسأله سیاست مدن و بررسی آیین کشورداری تأکید دارد. رعایت اصول و موازین اخلاقی مانند عدالت، جبر و اختیار، رعیت‌پروری، رازداری، امنیت، خردورزی، مشورت، اتحاد، قناعت، اعتقاد به تقدیر و سرنوشت، قدرت اهورایی و دارای پیوندی استوار با شیوه شخصی پادشاهان و حاکمان از موضوعات اصلی این بخش‌هاست. روش تحقیق این مقاله، توصیفی- تحلیلی و به شیوه‌ی مطالعات کتابخانه‌ای است. نتیجه‌ی حاصل نشان‌دهنده وجود مولفه‌های نظامی طبقاتی در نگاه نویسندگان کلیله و دمنه و گرایش به خلق داستان‌هایی با مضمون سیاسی است.
ماندانا رجایی دستغیب - محمدکاظم کاوه پیشقدم - مریم زیبایی نژاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : سیاست، کشورداری، کلیله و دمنه، اندیشه سیاسی، حکومت
فریدالدین ‌محمدبن ‌ابراهیم نیشابوری شاعر و عارف بزرگ در آثارش همچون الهی‌نامه و منطق الطیر به بیان مسائل عرفانی پرداخته است. این پیر طریقت و سالکِ طریق حق با گذر از هفت شهر عشق و بعد از تجربه عشق الهی و قرار گرفتن در پرتو محبت الهی با زبانی نرم و محبت‌آمیز، مخاطب خویش را با خود همراه می‌کند. عطار که خود عاشقی درد کشیده است، اشعارش از اشک و آتش و درد برخاسته است، او چون روانشناس و طبیبی حاذق این مسائل عرفانی را چنان عاشقانه بیان می‌کند تا ذهن شنونده پذیرای آن باشد. از آنجا که عطار نگاهی ویژه به عشق دارد، در بیان مطالبش از آن بسیار بهره جسته است و عشق پیرنگ اغلب حکایت‌ها و اشعار اوست. در این مقاله به الهی نامه با رویکرد غنایی پرداخته شده است. از لحاظ محتوایی و صوری مواردی چون مناجات‌ها، حکایت‌هایی با محتوای عاشقانه، حسرت و افسوس و تفکر خیامی، فخریه، حسرت بر گذشته و جوانی در این مطالعه، مورد بررسی قرار گرفته است.‌
عاطفه عزیزی - بتول فخر اسلام
DOI : 0
کلمات کلیدی : شعر غنایی، ادبیات عرفانی، عطار، الهی‌نامه
آركي تايپ یا کهن الگو از نظريه هاي مدرن در نقد ادبي و مبتني بر نقد روان شناختي است و بر اساس آراي روان شناس معروف سوئيسي كارل گوستاو يونگ بنا شده است. دراين نوع نقد به مطالعه و بررسي كهن‌الگوهاي اثر مي پردازند و نشان مي دهند كه چگونه ذهن شاعر و نويسنده، اين آركي تايپها را كه محصول تجربه هاي مكرر بشر است و در ناخودآگاهي جمعي وي به وديعه گذاشته شده جذب كرده، و آنها را به شيوه اي سمبوليك نمايش داده است. یونگ معتقد است که کهن الگوها، ماهیتی جهان شمول دارند و موجودیت شان از شکل گیری مغز و ذهن انسان در طول زمان ناشی شده است. در پژوهش حاضر برخی از کهن الگوهایی که در مجموعه‌ی ارغنون اخوان ثالث بازتاب یافته است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد کهن الگوی آنیما، قهرمان، عشق، پیر فرزانه، سفر و آرمانشهر در مجموعه‌ی ارغنون بازتاب یافته و در مجموعه های دیگر او همراه با دیگر کهن الگوها به اوج خود رسیده است.
مسعود پاکدل - آزیتا مرادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آرکه تایپ، ارغنون، مهدی اخوان ثالث، یونگ
نوشته‌ی حاضر ویژگی‌های صرفی و کارکردهای نحوی و معنایی دو مقوله‌ی صرفی ضمایر غیرشخصی و صفات پیشین را بررسی کرده و به این نتیجه می‌رسد که نویسندگان کتب دستور در تعیین مقوله‌ی دستوری دوگانه (صفت و ضمیر) برای این نوع از واژه‌ها به بیراهه رفته‌اند، زیرا تنها به کارکرد نحوی آنها توجه کرده و از ویژگی‌های صوری و معنایی آنها غافل شده‌اند. بررسی ویژگی‌هایی از قبیل صرف‌شوندگی و نیاز به مرجع لفظی و بافتاری برای ضمایر از یک سو و وجود اشتراکات صرفی و نحوی بین صفات پیشین و دیگر صفات زبان از سویی دیگر ثابت می‌کند که صفات پیشین ویژگی‌های مشترک صوری و صرفی با انواع دیگر ضمیر ندارد، در حالی که به عنوان یک صفت با دیگر انواع صفات دارای ویژگی مشترک است و بنابراین ضمیر شمردن آنها نادرست است.
سیدحسن نورمحمدی آتشگاه - عصمت خوئینی
DOI : 0
کلمات کلیدی : دستور زبان، صَرف، ضمایر غیرشخصی، صفات پیشین
عشق در برجسته‎ترین حماسۀ ملّی ایران جایگاه قابل توجّهی دارد و فردوسی هنر داستان‌پردازی خود را در این داستان‎های عاشقانه به نمایش گذاشته است؛ از این رو در پژوهش حاضر قابلیّت‎های روایت‌گری فردوسی در نقل داستان‌های غنایی عاشقانه از منظر عناصر داستانی؛ یعنی طرح، درونمایه، شخصیّت ‎و شخصیّت‎‎پردازی، لحن، زاویۀ دید، گفتگو و صحنه‎پردازی بررسی شده است. در این پژوهش، که به شیوهی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده، پس از بررسي و تحلیل مهم‎ترين عناصر داستانی سازنده‌ی در داستان‎های عاشقانهی شاهنامه (زال و رودابه، بیژن و منیژه، رستم و تهمینه، سیاوش و سودابه) این نتایج به دست آمده است که داستان‎های عاشقانه‌ی شاهنامه صرفاً غنایی نیستند، بلکه آمیزه‌ای از حماسه و غنا هستند و فردوسی بسیار هنرمندانه، همۀ عناصر منظومه‌های عاشقانه و غنایی را در راستای یک هدف مهم به کار برده و آن انسجام در ساختار این داستان‎ها و خلق شاهکاری سترگ و ماندگار است.
عبّاس هدایتی - رقیّه رضایی - رضا فرصتی جویباری
DOI : 0
کلمات کلیدی : داستان‎های عاشقانه، داستان‎های غنایی، شاهنامه، عناصر داستان، فردوسی
اد و انعکاس دهنده ویژگی های درونی آن هاست. کاربرد رنگ در عرصه زندگی بشر از اهمّیّت ویژه ای برخوردار است، به خصوص در عرصه‌ی هنر، مهمّ ترین عنصر در بروز خلاقیّت است. شاعران در آثار خود گاه به جنبه ی حسّی رنگ ها توجّه می کنند و گاه فراتر از آن، ویژگی های نمادین آن ها را در نظر دارند. با کمک نیروی رنگ است که هنرمند احساسات و عواطف خود مانند خشم، ترس، عشق و... را بیان می کند. در این مقاله برآنیم تا به بررسی مفاهیم رنگ ها و کاربرد نمادین آن در دیوان حافظ بپردازیم و نحوه به کارگیری رنگ ها در چرخه صورخیال دیوان حافظ را دریابیم. روش کار در این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و نتایج نشان می دهد که سیاه و سرخ، پرکاربردترین رنگ در اشعار حافظ است، که حکایت از روزگار سیاه خفقان و درد آوری ست که شاعر در آن به سر برده است. رنگ سبز و فیروزه ای نیز در میان رنگ های به کار برده شده بیش تر به چشم می خورد. هر کدام از این رنگ ها دربردارنده نشانه و سمبلی خاص هستند. تآثیرات مذهبی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی، عرفانی را می توان در کاربرد این رنگ ها احساس کرد.
ندا یانس - کامران پاشایی فخری
DOI : 0
کلمات کلیدی : نماد رنگ، دیوان حافظ، صورخیال

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مدیر مسئول :دکتر سید محسن ساجدی راد
سردبیر :دکتر محمد علی آتش سودا
هیئت تحریریه :
دکتر محمد علی آتش سودا
دکتر محمدرضا اکرمی
دکتر سعید قشقایی
دکتر سید محسن ساجدی راد
دکتر سمیرا رستمی
شاپا :2251-8487
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده