نمایه شده  عنوان آدرس
1 سیویلیکا (CIVILICA) www.civilica.com/l/21681
2 پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) www.sid.ir/journal/754/fa