فهرست مقالات


شماره 4 سال 14 زمستان 1402

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14030126285644 بررسی اصول راهبردی مدیریت در فنون جنگ آوری و رزم آوری در آثار ادبی تاریخی دوره هجوم مغولان به ایران بر اساس کتاب تاریخ جهانگشا
محمد انصاری فر
حمیدرضا سلیمانیان
مهیار علوی مقدم
2 14030126285645 بررسی و تحلیل کتاب فارسی پایۀ هشتم بر اساس مبانی برنامه‎ی درسی زائد و پوچ
زهرا تازیکی
محمود فیروزی مقدم
عباس خیر آبادی
حسین مومنی مهمویی
3 14030126285646 مقوله ی زیبایی در اندیشه ی مولوی با رویکرد به آراء افلاطون
معصومه شکوری
کورس کریم پسندی
نعیمه کیا لاشکی
مریم شادمحمدی
4 14030126285647 بررسی تطبیقی صوفی مکتب حافظ، و سگ نفس در ملکان عذاب اثر ابوتراب خسروی
پوران علی زاده
5 14030126285648 نقد و بررسی راه های دست یابی به اغراض ثانوی کلام (مطالعه موردی: تشبیه تمثیلی آیات قرآنی) با شاهد مثالی از شعر حافظ
لیلا علیمرادی
صفدر شاکر
ابراهیم زارعی فر
6 14030126285649 بنیادهای اساطیری جانوران در تفاسیر فارسی
زهرا موسوی کاهانی
دکتر محمد فاضلی
محمود مهدوی دامغانی
7 14030126285650 بررسی متنی تحلیل سوره قیامت بر اساس فرانقش بینافردی نظریه ی نقش گرای نظام مند هلیدی
یوسف نظری
آمنه زارع
اسماعیل جدیدی
8 14030126285651 کاربست نظریه‌ی مثبت‌اندیشی سلیگمن در داستان خسرو و شیرین نظامی
سمانه نیرومند
نعیمه کیا لاشکی
وجیهه ترکمانی باراندوزی
مریم شادمحمدی

شماره 3 سال 14 پاییز 1402

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14020930285594 بررسی تطبیقی نیازهای اساسی انسان در اشعار ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ انتخاب ویلیام گلسر
فاطمه بهار
وجیهه ترکمانی باراندوز
کورس کریم پسندی
2 14020930285595 تحلیل مختصات ارزش وفا و وفاداری در ویس و رامین و چنیسرنامه
محمدجعفر پروین
سید احمد حسینی کازرونی
محمد هادی خالق ‎زاده
3 14020930285596 بازنمایی نقش زنان در داستان‎‎‎های کوتاه صادق هدایت
هانیه سادات پیشکار
حسین پارسایی
حسام ضیایی
4 14020930285597 بررسی شیوه های تأثیر پذیری از قرآن و احادیث در غزلیات تقی دانش
رجب توحیدیان
5 14020930285598 تحلیل و ریشه‎ یابی یک بیت از کوش‎نامه
فاطمه حاجی رحیمی
سلمان رحیمی
6 14020930285599 بررسي ويژگي‌هاي سبك شناسانة نسخة خطی«معراج العاشقین» سيد احمد خواجگي کاسانی
زینب رحمانیان کوشککی
محمد علی آتش سودا
سید محسن ساجدی راد
7 14020930285600 مقایسه‌ی سیمرغ در نسخه‌ی خطی "سلیمان‌نامه" با سیمرغ در "شاه‌نامه"
لیلا سیاحتگر
فرزانه مظفریان
احمد طحان
8 14020930285601 مقایسه جلوه‌های وطن‌پرستی در سروده‌های مهدی اخوان ثالث و نادر نادرپور
روح الله نبی عبدالیوسفی
سید محمود سید صادقی
دکتر مریم پرهیزکاری

شماره 2 سال 14 تابستان 1402

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14020514285561 مؤلفه های ذهن آگاهی در اشعار سهراب سپهری
فرناز ثامنی کیوانی
وجیهه ترکمانی باراندوز
احمد کریمی
فهیمه مشایخ
2 14020514285562 وجه غالب فرمالیسم در قصاید ملک الشعرای بهار
اصغر خلیلی
آرش مشفقی
عزیز حجاجی
3 14020514285563 بازتاب نمادین داستان یوسف (ع) در غزلیات شمس
مریم رئیسی باغ شهبازی
عطا محمد رادمنش
قربانعلی ابراهیمی
4 14020514285564 نماد پردازی«آب» در آثار عطار نیشابوری
لیلا روحانی سروستانی
محمدعلی آتش سودا
سمیرا رستمی
5 14020515285565 تأمّلی بر باورهای عامیانه در دیوان خواجه عصمت بُخارایی
علی کابیلی
مریم محمدزاده
رضا آقایاری زاهد
6 14020515285566 تطبیق نظریه‌ی کمال و فردیّت در غزلیات شمس و آراء یونگ
کاملیا محمد بیگی
امیرحسین ماحوزی
شهین اوجاق علیزاده
7 14020515285567 منشآت معتمدالدوله، مقامه‌ای در دوره‌ی قاجاریه (بررسی و تحلیل ویژگی‌های مقامه در منشآت معتمدالدوله)
سید محسن مهرابی
8 14020515285568 خلاقیت ادبی در کاربرد عناصر و نشانه‌های طبیعت در شعر سپهری با تکیه بر رویکرد سوسور و پیرس
الخاص ویسی
رؤیا پروین

شماره 1 سال 14 بهار 1402

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14020301285525 تحلیل و بررسی اصالت روایات اساطیری مربوط به بهمن در بهمن نامه و انطباق آن‌ها با روایت شاهنامۀ فردوسی و سایر متون منظوم حماسی
مریم آیین
حمید طبسی
نعمت اصفهانی عمران
2 14020301285526 تحلیل سبک جامعه‌شناختی اشعار حمید مصدق بر اساس مبنای نقد تکوینی
علیرضا تایوغ
نجیبه هنرور
فرهاد فلاحت خواه
3 14020301285527 شوریده به روایت شعر بررسی ساختار زبانی و هنری در شعر شوریده شیرازی
مرتضی جعفری
4 14020301285529 نگاهی به پيشه های منسوخ در بوستان سعدی
میثم زارعی
مسعود پاکدل
5 14020301285530 تحلیل و بررسی روایت شناختیِ رمان نیمه غایب براساس نظریه روایت شناسانه ی ژراژ ژنت
عاطفه عسلی
حسام ضیایی
حسین پارسائی
6 14020301285531 کارکرد ضمیرهای شناور در شعر حافظ (با نگاهی به آراء عبدالقاهر جرجانی)
مریم فیاضی
فرهاد طهماسبی
بابک فرزانه
7 14020301285532 تحلیل فرایندها در گفتمان ایدئولوژیک فتوت‌نامۀ نجم‌الدین زرکوب (دیدگاه نقش‌گرا)
داود قنبری
نرگس اسکویی
عزیز حجاجی کهجوق
8 14020302285533 نگاهی به مؤلفه ‌های ریاضت در سلوک عرفانی ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسم قشیری (با تکیه ‌بر اسرار التوحید، رساله قشیریه و ترتیب السلوک)
کیهان کهندل
سمیرا رستمی
سید محسن ساجدی راد

شماره 4 سال 13 زمستان 1401

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14020116285503 سبک شناسی اشعار سایری
ثریا اسلامی خو
محمد حکیم آذر
اصغر رضاپوریان
2 14020116285504 تحلیل رمان روزگار سیاه اثر عباس خلیلی از منظر دانش جرم شناسی (بارویکرد میان رشته ای)
رسول افضلی
مهیار علوی مقد م
محمود فیروزی مقدم
3 14020116285505 کاربست الگوی ارتباطی یاکوبسن در تحلیل نقش های زبانی «قصّة شیخ صنعان» عطّار نیشابوری
فرح جهان شاهی
محمد فرهمند
ابراهیم دانش
فرامرز جلالت
4 14020116285506 معرفی نسخه خطی دیوان سیرتی قزوینی و بررسی ویژگی های سبکی آن
صدیقه درستی
5 14020116285507 بازتاب موسیقی آوازی در شعر معاصر (مورد مطالعه: اشعار رهی معیری، شهریار و معینی کرمانشاهی)
مریم دلیلی
حسینقلی صیادی
ژیلا صراطی
رجب توحیدیان
6 14020116285508 مفهوم امتحان و ابتلا در سه اثر عرفانی با رویکرد بر قرآن کریم
طاهره شاکریان
مهرعلی یزدانپناه
حسین پارسایی
7 14020116285509 تحلیل ویژگی‌های مثبت سیمای معشوق غزل قرن نهم بر اساس نظریه روان شناسی مثبت‌نگر مارتین سلیگمن (با تکیه بر غزلیات جامی، خیالی بخارایی، فتاحی و هلالی)
رقیه عبدالعلی زاده
حمیدرضا فرضی
مهین مسرت
8 14020116285511 جبر و اختیار در عشق: بررسی تأثیر تفکر اشعری در اشعار عاشقانۀ سعدی
سید کاظم مفیدی
علی فلاح
بهاره فضلی

شماره 3 سال 13 پاییز 1401

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14011019285478 بررسی ویژگی های جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر سیدعلی صالحی
علیرضا ابراهیمی
مجید رضا خزاعی وفا
محمود فیروزی مقدم
2 14011019285479 شکل گیری توطئه با تکیه بر نقش «منیژه» در «بیژن نامه»
علیرضا طالبان
محمد هادی خالق زاده
مهدی فاموری
3 14011019285480 سایه روشن های قهرمانان شاهنامه
سید محمود زندی فر
سپید‌ه سپهری
سیده ماندانا هاشمی اصفهان هاشمی اصفهان
4 14011019285481 شخصیت پردازی در رمان معسومیت نوشتۀ مصطفی مستور
سعید سلطانی نژاد
ناصر محسنی نیا
5 14011019285482 ارتباط معنايي و ساختار تقابلي اصطلاحات راح، صهبا و مل در غزل (سنايي، مولوي و حافظ)
مريم كوشكي جهرمي
محمد علی آتش سودا
سید محسن ساجدی راد
6 14011019285484 ضرب المثل‌های شاخصِ مردم محله‌ی سعدی شیراز
فرزانه فهندژ سعدی
مریم زیبایی نژاد
7 14011021285492 نویافته های ماده‌تاریخ و انواع آن؛ شرح و توضیح چهارده اسلوب ماده‌تاریخ به طریق نظم از شاعر ناشناخته قرن دهم حلیمی شیروانی
فرزاد محمدی
محمد حکیم آذر
اصغر رضاپوریان
8 14011021285493 تصویرهای سوررئالیستی در نفثه‌المصدور
محمد محمدی
جواد دهقانیان
فرامرز خجسته

شماره 2 سال 13 تابستان 1401

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14010627285433 دلالت‌ ضمنی نشانه‌ها‌ در شعر حافظ با توجه به آرایه‌ی مراعات نظیر و تناسب
محمد رضا اکرمی
2 14010627285434 مضمون‌آفرینی در غزلیات مهری عرب
بهمن علامی
محمد حکیم آذر
اصغر رضاپوریان
3 14010627285435 بررسی تطبیقی «جزیره سرگردانی» اثر سیمین دانشور و «روزهایی که با او گذشت» اثر کولیت خوری از جهت مولفه‌های فمنیسم
محمود حیدری
زبیده کرم‌پور
4 14010628285436 جستاری درباره‌ی دگرگونی‌های انواع ادبی در حماسه
رضوان رحیمی
5 14010628285437 کهن الگوی سفر قهرمان در داستان گشتاسپ
رضا ستاری
سمیه آقاجانی
6 14010628285438 نماد «پرنده» در اشعار حميد مصدق
پروين غلامحسيني
حميدرضا قانونی
جهانگير صفری
7 14010628285439 چشم انداز شعر معاصر ایران به توسعه اجتماعی
کبری مژده جویباری
عیسی عیسی چراتی
8 14010628285440 یأس و اندوه در اشعار شهریار
ناصر ناصری تازه شهری
هاله امیرقاسمی

شماره 1 سال 13 بهار 1401

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14010517285417 سیمای انسان کامل در مثنوی جام جم اوحدی مراغه ای
ماندانا دهقان
سمیرا رستمی
سید محسن ساجدی راد
2 14010521285419 بررسی چالش‌های اجتماعی ـ فرهنگی مهاجرت در آثار داستانی چهار دهۀ گذشته
بیتا روحی بروجنی
مریم صادقی گیوی
3 14010521285420 تحلیل عشق در دیوان مظفر شیرازی
منور صدرایی
سید محسن ساجدی راد
سمیرا رستمی
4 14010521285421 علم در آرمان ذهنی شاعران مدیحه سرای دوره نخست غزنوی (فرخی، عنصری، منوچهری)
مرتضی عباسپور
داریوش کاظمی
مریم شایگان
5 14010521285422 بررسی و تحلیل نمادهای هیچ انگاری و دهری منشی در آثار نصرت رحمانی
عبدالکریم کریمی
فرزانه سرخی
فریدون طهماسبی
بهزاد خواجات
6 14010521285423 رمانتیسم در شعر ویلیام بلیک و نادر نادرپور
نادر کریمی راد
مسعود پاکدل
نگین حیدری زاده
الخاص ویسی
7 14010521285424 عناصر برجسته زبانی اشعار محمد بیابانی
محمد مرادی
پوران یوسفی پور
فاطمه غفوری مهدی آباد
8 14010521285425 ترکیب‌سازی‌های واژگانی در تحفۀ فتحیه اثر ابوالفضل علّامی
آذر موسوی قوام آباد
محمد رضا معصومی
جلیل نظری

شماره 4 سال 12 زمستان 1400

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14010128285362 پاسداشت مفاهیم عام انسانی و گونه های آن در شاهنامة فردوسی
فرزاد دولتخواه
رامین صادقی نژاد
رسول عبادی
2 14010128285363 نقش عارضه های جسمانی در توصیف چهره و اندام شخصیّت در داستان تنگسیر چوبک
معصومه محمودی
مریم محمدزاده
رامین صادقی نژاد
3 14010128285364 تحلیل عاطفه در داستان «شوهر عزیز من» فریبا کلهر
معصومه ابراهیمی هژیر
مرتضی رزاق پور
رضا صادقی شهپر
4 14010128285365 تحلیل فرهنگی «منشِ جهان» و «تهرانِ مخوف» نگرش به نظریات پسااستعماری ادوارد سعید
محمد هادی جهاندیده
مصطفی گرجی
5 14010128285366 بازتاب نظریه ی رفتار اجتماعی«پیتر بلاو» در سروده های مهدی اخوان ثالث
ستاره نژادپرور
حسین پارسایی
مهرعلی یزدانپناه
6 14010128285367 آشنایی‎زدایی در ساختار منظومه ی وامق و عذرای عصر صفوی با رویکرد فرمالیسم
شهربانو بابایی
ناهید اکبری
رضا فرصتی جویباری
7 14010128285368 مصداق های نوشتار و تثبیت گفتمان پل ریکور در مثنوی معنوی
زهرا صابری نیا
نرگس محمدی بدر
فاطمه کوپا
فرهاد درودگریان
8 14010128285369 خاستگاه اندیشه ی شاعران بختیاری در «نوروز و نوگل» آرمان راکیان
الله کرم عباسی
محبوبه خراسانی

شماره 3 سال 12 پاییز 1400

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14001027275216 تأثیر زیست بوم‌های زمانی در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد ‌بوم‌گرا
نرگس ادیب راد
2 14001028275218 روان شناسی عنصر رنگ در آثار داستانی فرشته ساری
فریده فتحی
حسین خسروی
محمد حکیم آذر
3 14001028275219 رمز و اسطوره آينه در شعر سنايي
مهناز بازگیر
4 14001028275220 بررسی مقايسه‌ای ابيات استشهادی در حمزه‌نامه و حسين كرد
صفی‌اله‌ طاهری‌اوروند
شهرزاد نیازی
محبوبه خراسانی
5 14001028275221 شاخصه‌های رئاليسم در كتاب خاطرات شازدۀ حمام
محمود صادق زاده
فاطمه چاشنی‌گیر
6 14001028275222 بررسی شخصیت تاریخی اسکندر در اخبار الطوال ابوحنیفه دینوری و شاهنامه فردوسی
نگار توکلي اوجاني
جلیل اميرپور درياني
ناصر ناصری تازه شهری
7 14001028275223 تفکر تقدیرگرایی و جبرگرایی در کتاب نفثه المصدور زیدری نسوی و آثار آن
مهدی ربطی
خدابخش اسداللهی
احمد رضا نظری چروده
نصرالله زیرگ گوشلوندانی
8 14001028275224 بررسي بن‌مايه‌هاي اساطيري بختيارنامه با تكيه بر آيين‌ها و نمادهاي آشناسازي
صدیقه جلیلی
حمید رضا فرضی
علي دهقان

شماره 2 سال 12 تابستان 1400

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14000824275007 نقد  جامعه شناسانه ی سرمایه های مرد ان بر اساس نظریه انواع سرمایه ی پیر بورد یو د ر رمان «سووشون»
محمود ذباح
محمود فیروزی مقدم
مهیار علوی مقد م
2 14000824275008 سبک‌شناسی و ویژگی های اد  بی «صفاءالقلوب»
صدیقه درستی
مجتبی صفرعلیزاد  ه
شهریار حسن‌زاد  ه
3 14000824275009 شطح و شطحيات معروف عرفا از د يد گاه آذري طوسي د ر «جواهرالاسرار»
اسماعيل زارعمند
علی رمضانی
رسول عبادی
4 14000824275011 شهید‌ آرش کمانگیر
سید محمود زندی فر
سپید‌ه سپهری
سید‌ه ماند‌انا هاشمی اصفهان
5 14000824275012 بررسی آثار زیست محیطی صنعت نفت در داستان های جنوب ایران بر اساس نقد بوم گرایانه
فاطمه شهبازی
منصوره تدینی
سیما منصوری
مسعود پاکدل
6 14000824275013 بررسی شعر خاقانی در «لغت نامه دهخدا»
رامین صادقی نژاد
7 14000824275014 بررسی تطبیقی دو افسانه‌ی «خانم ماه پیشونی» از روایت محله‌ی سعدی شیراز و «سیندرلا» از شارل پرو
فرزانه فهندژ سعدی
مریم زیبایی نژاد
مریم کهنسال
8 14000824275015 مولفه‌ی عشق د‌ر سیمای د‌و زن؛ شیرین د‌ر «خسرو و شیرین» نظامی و کنیزک د‌ر «شاه و کنیزک» از «مثنوی» مولوی
معصومه شکوری
کورس کریم پسندی

شماره 1 سال 12 بهار 1400

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14000425274249 خوانش پسااستعماری از شعر دفاع مقدس
نرگس اسکویی
تهمینه‌ شجاعت‌زاده
2 14000425274250 بررسی نماد موجودات افسانه‌ای و اساطیری در دیوان شوکت بخارایی
محمد بهرامی اصل
3 14000425274251 الگوی پیر در مکاشفات روحانی کتاب «کشف الأسرار فی مکاشفات الأنوار» روزبهان بقلی شیرازی
یلدا توللی
محمدعلی آتش‌سودا
سمیرا رستمی
4 14000425274252 اشارات به کبوتر و کبوتر بازي در شعر وحشي بافقي
نسرین رضازاده
رامین صادقی نژاد
مریم محمدزاده
5 14000425274253 واکاوی «سبک زندگی» شخصیت های رمان «سهم من» بر اساس نظریه آلفرد آدلر
سعیده صمیمی
پروانه عادل زاده
کامران پاشائی فخری
6 14000425274254 غریو و خروش پهلوانان در حماسه های پس از شاهنامه تا قرن نهم
علیرضا طالبان
محمد هادی خالق زاده
مهدی فاموری
7 14000425274256 بررسی شعر اعتراض در سروده‌های شاعران مشهور انقلاب اسلامی
رضا کریمی لاریمی
رضا فرصتی جویباری
حسین منصوریان
8 14000425274257 زن و اقتصاد روستایی در ایران قبل از اصلاحات ارضی (با تکیه بر رمان کلیدر، نوشته محمود دولت آبادی)
زهرا محمودآبادی
سعید معدنی
یعقوب موسوی

شماره 3 سال 11 زمستان 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14000319273772 معرفی ادبیات سفرنامه‌ای و تحلیل تطبیقی سفرنامه ناصرخسرو و نزاری قُهستانی
معصومه پورسید
عبدالرضا مدرس زاده
محمد رضا شریفی
2 14000319273773 رویکرد قرآن کریم و پنج اثر عرفانی به مفهوم حرص و طمع و راه درمان آن
مهناز حسنی حمیدابادی
مهر علی یزدان پناه
سوزان جهانیان
3 14000319273774 شاخص‌های کشورداری مطلوب در کلیله و دمنه
ماندانا رجایی دستغیب
محمدکاظم کاوه پیشقدم
مریم زیبایی نژاد
4 14000319273775 بررسی الهی‌نامه عطار با رویکرد غنایی
عاطفه عزیزی
بتول فخر اسلام
5 14000319273776 کهن الگو در مجموعه‌ی «ارغنون» از مهدی اخوان ثالث
مسعود پاکدل
آزیتا مرادی
6 14000319273777 بررسی ضمایر غیرشخصی یا صفات پیشین (اشاره ، مبهم و پرسشی)
سیدحسن نورمحمدی آتشگاه
عصمت خوئینی
7 14000319273778 بررسی عناصر داستان‌های غنایی شاهنامه
عبّاس هدایتی
رقیّه رضایی
رضا فرصتی جویباری
8 14000319273779 روان شناسی نماد رنگ در دیوان حافظ
ندا یانس
کامران پاشایی فخری

شماره 2 سال 11 پاییز 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14000205273168 بررسی اشعار عاشقانه فروغ فرخزاد بر اساس نظریه ی عشق رابرت جی استرنبرگ
فاطمه بهار چتنی
کورس کریم پسندی
2 14000205273169 بررسی و تحلیل ظرفیّت های دراماتیک در داستان نبرد یازده رخ شاهنامه فردوسی
محمّدرضا جمالی
عباس خیرآبادی
حمیدرضا سلیمانیان
محمود فیروزی مقدم
3 14000205273171 مقایسه‌ی مضامین پایداری در اشعار کودک و نوجوان سلمان هراتی و قیصرامین‌پور
محمود صادق زاده
طاهره تقوی شوازی
4 14000205273172 بررسی افکار و اندیشه های میرزاده عشقی براساس وقایع روزگار او
سید محسن مهرابی
5 14000205273174 بررسي تطبيقي معراج نبوي در مثنوي هاي شعر فارسي تا قرن هشتم هجري
مریم محمدزاده
6 14000205273175 بازبینی رکن و زحاف فاعلن در بحور منسرح و بسیط
ابوذر مرادی شهدادی
محمدرضا اکرمی
7 14000205273176 بررسی موسیقی تکرار آوایی در جناس اشتقاق و شبه اشتقاق و رابطه ی آن‌‌ها با تکرار واژگانی
سید حسین مصطفوی
اسداله جعفری
8 14000205273177 بررسی رابطه‌ی خصوصيات نحوي فعل و پارامتر ضمیر انداز بودن زبان در برخي از گويش هاي ايراني براساس رويكرد حاكميت و مرجع گزيني
عبداله ميرزائي
محمد رضا اروجي
بهزاد رهبر
حیدر حسنلو

شماره 1 سال 11 بهار - تابستان 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13991022251680 بازخوانی برخی ابهامات تاریخ بیهقی
محمدعلی آتش سودا
2 13991103261839 واکاوی بلاغی حکمت 456 نهج البلاغه
حامد تراویده
3 13991103261840 بازتاب باورهای عامه در فرهادنامه
سودا خورشیدی
عاتکه رسمی
رحمان مشتاق مهر
4 13991103261841 کیخسرو؛ تعالی منجی‌گری در برابر شاهی با توجه به مکتب اسطوره‌شناسی یونگ
علی زاهد
فریده آرامیده
سهیل جعفری
5 13991103261842 بررسی اشعار مدحی و مراثی میرزا احمد متولی باشی
محمدرضا ضیا
احمد حسینی کازرونی
جعفر حمیدی
6 13991103261843 تأثیر ساختار زیبایی‌شناسانه‌ی شاهنامه‌ی فردوسی بر تیمورنامه‌ی هاتفی جامی
نیلوفر سادات عبدالهی
7 13991103261844 بررسی زبان بدن در مراسم سوگواری در اشعار نظامی گنجوی
ماندانا علیمی
مسعود پاکدل
جاوید مظفری
8 13991103261845 شیوه های مناسب سازی داستان های اسطوره ای شاهنامه برای کودکان
فاطمه فرزین
محمود طاووسی
مریم جلالی
مهدی ماحوزی
9 13991103261846 استعاره مفهومی تجارت در برخی غزل‌های حافظ
فاطمه فقیه‌زاده
مهدی قائمی
10 13991103261848 جلوه‌های اندیشگانی رئالیسم سوسیالیستی در شعر سیاوش کسرایی
لیلا قلی‌پوری
11 13991103261849 خوانش شعری از علی باباچاهی و شعری از عباس صفاری بر اساس نظریه‌‌ی استعاره‌ی مفهومی در سبک‌شناسی شناختی
ابراهیم محبی
مظاهر نیکخواه
محمد حکیم آذر
12 13991103261850 بازتاب مدرنیسم درداستان‌های کوتاه تقی مدرسی
فریبا ممبینی
منصوره تدینی
سیما منصوری
مسعود پاکدل

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 27 رکورد)