مقاله


کد مقاله : 14030126285649

عنوان مقاله : بنیادهای اساطیری جانوران در تفاسیر فارسی

نشریه شماره : 36 فصل زمستان 1402

مشاهده شده : 18

فایل های مقاله : 8/92 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا موسوی کاهانی zahramosavikahani@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 دکتر محمد فاضلی fazelimohammad2021@gmail.com استادیار دکترا
3 محمود مهدوی دامغانی mahmmoodmahdavi15@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

بنیان بسیاری از اساطیر بر تقابل گزارده شده است. اسطوره ها از دگرگون سازی اندوه و شادی، عشق و نفرت، یأس و امید، ترس و شهامت، شکر و ناشکری و یا خشم و فروخوردن آن بر ذرّات هستی سخن می گویند و بدین گونه آدمی را در بازشناسی خیر از شر یاری می رسانند در اساطیر دینی، جانورانی چون کبوتر، هدهد، خروس، اسب، خفاش، گوسفند، مورچه، منزلت يافته اند و در مقابل عناصری مثل كلاغ، سگ، خوك، مار، افعی، الاغ، مارمولک، موریانه، منفور یا مهجور گذشته اند. تصویر اساطیری هر حیوان، نقش نمادین آن را در ادبیات دینی بازگو می کند. این تقابل ها به منظور ارزش گذاری معارف و شعائر دینی بیان شده اند. چینش و پردازش اطلاعات این پژوهش در تفاسیر مهم فارسی تا قرن ششم، به شیوۀ توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.