مقاله


کد مقاله : 14020515285566

عنوان مقاله : تطبیق نظریه‌ی کمال و فردیّت در غزلیات شمس و آراء یونگ

نشریه شماره : 34 فصل تابستان 1402

مشاهده شده : 134

فایل های مقاله : 7/53 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کاملیا محمد بیگی kamelia_mb65@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 امیرحسین ماحوزی ahmmahoozi@yahoo.com استادیار دکترا
3 شهین اوجاق علیزاده alizader@iau.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

مولانا عارفی است که در آثار خود به طور مفصّل در باب انسان کامل و الگوی متعالی و شخصیّت سالم روانی صحبت به‌میان آورده است. او با تأمّل بر زندگی معنوی بشر، تأکید فراوانی بر سیر مسیر کمال و رسیدن به تفرّد دارد که از این باب با الگویی که یونگ تعریف کرده است، دارای همخوانی است. این مقاله بر آن است تا با روشی توصیفی- تحلیلی به تطبیق نظریه‏‌های کمال و فردیّت در غزلیات شمس مولانا و آراء کارل گوستاو یونگ بپردازد. نتایج نشان می‏‌دهد، در روند رسیدن به کمال و فردیّت وجوه تشابه بسیاری در دیدگاه‏‌های یونگ و مولانا دیده می‏‌شود. مولانا با شیوه‏‌ای شخصی امّا جهان شمول در بستر عرفان ایران به مفهوم انسان کامل پرداخته که بسیار قابل تطبیق با نظریات یونگ است.