مقاله


کد مقاله : 14020301285527

عنوان مقاله : شوریده به روایت شعر بررسی ساختار زبانی و هنری در شعر شوریده شیرازی

نشریه شماره : 33 فصل بهار 1402

مشاهده شده : 143

فایل های مقاله : 7/13 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضی جعفری Moetezagafari4@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

زبان شوریده، زادۀ اندیشه شاعرانه، هنری، سنجیده و سیّال اوست که در لایه‌های گوناگون معانی نهفته است. بررسی کیفیت‌های زبانی و بیانی شوریده که عناصر سبکی او را می‌سازند، ما را به مختصات سبکی شوریده نزدیک می‌سازد. در حوزه خلاقیت هنری شوریده، آگاهی از آن‌چه که شوریده در قالب اشعار خویش به خواننده انتقال می‌دهد و نیز آشنایی با ابزار هنری و یا مصادیقی که از آن برای انتقال این پیام یا مفهوم بهره می‌جوید، موجب اشراف بر جهان‌بینی شوریده و نیز مقوله زبان‌شناسی وی خواهد شد . این امر با توجه به خلاقیت فکری و معنایی، هنری و زبان آفرینی او در اشعارش قابل بحث و بررسی است. درآمیختن این سه ویژگی در ساختار شعر شوریده، موجب پديداري اشعاري ناب در تلفيق با انديشه‌هاي ظريف و حكيمانه شده است. در این پژوهش کوشیده شده تا از این منظر، به ویژگی های هنری شعر شوریده همچون تاکید بر گفتگو، بهره مندی از اصطلاحات زبان شیرازی، بهره گیری از اصطلاحات کم کاربرد و تکرار و ... پرداخته شود.