مقاله


کد مقاله : 14001028275219

عنوان مقاله : رمز و اسطوره آينه در شعر سنايي

نشریه شماره : 27 فصل پاییز 1400

مشاهده شده : 275

فایل های مقاله : 7/57 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهناز بازگیر m_bazgir@azad.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

یکی از ویژگی های شعر سنایی بهره برداری از عناصر اسطوره ای و رمزی است که به واسطه آن در یافته های شهودی را بیان می‌کند و از آنها به عنوان ابزار انتقال معانی عرفانی بهره می‌گیرد، این عناصر بی شمار بوده و دارای ویژگی‌های خاص هستند از میان آن عناصر اسطوره ای و رمزی در این مقاله به آینه اشاره می‌شود. سنايي با بهره‌گيري از واژه آينه زيباترين مضمون‌هاي عرفاني را به بيان مي‌آورد و در اكثر اشعار بر آينه بودن دل،‌ صفا و يكرنگي و تهذيب آن تأكيد مي‌كند و در بعدي عالي‌تر، عالم را آينة حضرت حق، و خداوند را در آينه جهان متجلي مي‌بيند و بدين ترتيب نكات تعليمي ابعاد شعر خويش را در ضمير خواننده رقم مي‌زند. نگارنده در شرح اين سير تطور ایماژهای آينه را مورد بررسی قرار می‌دهد و در ادامه به حکمت‌ها و ظرایف عرفانی آن اشاره مي‌رود و در نهایت ویژگیهای اسطوره ای و نکته های رمزین وارسی می‌شود.