مقاله


کد مقاله : 14020514285564

عنوان مقاله : نماد پردازی«آب» در آثار عطار نیشابوری

نشریه شماره : 34 فصل تابستان 1402

مشاهده شده : 124

فایل های مقاله : 521 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 لیلا روحانی سروستانی rouhanileila@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمدعلی آتش سودا m.a.atashsouda7400@gmail.com دانشیار دکترا
3 سمیرا رستمی srostami52@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

رمز یا نماد یکی از فنون بسیار هنرمندانه است که در فرهنگ و تمدن انسان جلوه ای گسترده و متنوع دارد و از دیرباز مورد توجه ادبیان و شاعران بزرگ زبان فارسی قرارگرفته است و بخصوص در ادبیات عرفانی ریشه ای عمیق دوانده است. شاعر عارف مسلک با استفاده‌ی سمبلیک از رمزها و نمادها سعی می‌کند تصاویری بسازد که با باطن اشیاء واشخاص سر و کار دارد. هدف از انجام این مقاله نماد پردازی« آب» در آثار عطار نیشابوری است که به روش کتابخانه‌ای و به شیوه‌ی توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. در این مقاله ضمن تعریف نماد و بررسی پیشینه و انواع، جلوه‌های نمادپردازی در شعر، به نماد پردازی عرفانی و منشاء آن پرداخته شده و آنگاه با بررسی نماد آب در فرهنگ ایران و جایگاه آن در قرآن، به کاربرد این نماد در آثار عطار نیشابوری در طرح معانی ژرف عرفانی پرداخته و ضمن بررسی انواع آبها در آثار عطار و کاربرد متعدد آن در معانی و نمادهای مختلف ، کاربرد نمادین آب بحث نهایی این مقاله را به خود اختصاص داده است.