مقاله


کد مقاله : 14011019285482

عنوان مقاله : ارتباط معنايي و ساختار تقابلي اصطلاحات راح، صهبا و مل در غزل (سنايي، مولوي و حافظ)

نشریه شماره : 31 فصل پاییز 1401

مشاهده شده : 188

فایل های مقاله : 8/33 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مريم كوشكي جهرمي maryamkooshki20@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد علی آتش سودا atashsowda@gmail.com دانشیار دکترا
3 سید محسن ساجدی راد sajedirad2010@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

یکی از ویژگی‌های غزل عارفانه استفاده از زبان رمزی است. در این میان اصطلاحات مربوط به میخانه و باده‌‌نوشی جایگاه ویژه‌ای دارد. برخی از این اصطلاحات، در دل خود اشارت و معانی نهانی دارند که درک معنای مورد نظر شاعر منوط به رمزگشایی از آنهاست. راح، صهبا و مل هر سه از جمله واژگان میخانه‌ای می‌باشد که در این مقاله به بررسی آن‌ها پرداخته شده است. بنابر نتایج به دست آمده کارکرد اصلی این سه اصطلاح در تبیین مفهوم بی‌خودی و رهایی از تعلقات هستی و نهایتا نیل عارف به نیستی است.