مقاله


کد مقاله : 14010628285436

عنوان مقاله : جستاری درباره‌ی دگرگونی‌های انواع ادبی در حماسه

نشریه شماره : 30 فصل تابستان 1401

مشاهده شده : 1345

فایل های مقاله : 6/11 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضوان رحیمی rozanehnoor@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

انواع ادبی بهترین شیوه برای ارزیابی متون ادبی است. بنابر گستردگی ادبیات، دسته‌بندی آن، یک اصل لازم برای تداوم مطالعات ادبی است. در این پژوهش با درنگ بر اهمیت انواع ادبی و هم‌زیستی انواع ادبی با هم، به تحول «حماسه» به «رمان» پرداخته‌ایم. حماسه -که داستان دلاوری قهرمانان و چگونگی پیدایش تمدن است- با در نظر داشتن موضوع و ویژگی‌ها و کارکرد آن و چگونگی پیدایش آن، تعریف شده و در دسته‌بندی موضوعی به انواع آن پرداخته شده است. در بررسی شباهت و تفاوت حماسه با دیگر نمونه‌های ادبی (اسطوره، قصه،رمانس، رمان) به این نتیجه دست یافته‌ایم که نوع ادبی در تعریف جزمی قرار نمی‌گیرد و منحصر به دوره‌ی خاص نیست. نهایت این که تقسیم‌بندی ادبیات به انواع مختلف، به معنای محدود بودن آن نوع ادبی نیست و ممکن است اثری در یک نوع ادبی ویژگی‌های دیگر نمونه‌ها را نیز داشته باشد.