مقاله


کد مقاله : 14020116285509

عنوان مقاله : تحلیل ویژگی‌های مثبت سیمای معشوق غزل قرن نهم بر اساس نظریه روان شناسی مثبت‌نگر مارتین سلیگمن (با تکیه بر غزلیات جامی، خیالی بخارایی، فتاحی و هلالی)

نشریه شماره : 32 فصل زمستان 1401

مشاهده شده : 161

فایل های مقاله : 7/53 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رقیه عبدالعلی زاده r.abdolalizadeh.h@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حمیدرضا فرضی hrezafarzi@gmail.com دانشیار دکترا
3 مهین مسرت masarrat.mahin@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

 روان شناسی مثبت نگر با رویکرد متفاوت، به برجسته سازی آن دسته از ویژگی‌های انسان می‌پردازد که ریشه در شادی، خوش بینی، امیدواری و رضایتمندی او دارد. مارتین سلیگمن، معتقد است با توانمند سازی این دسته از خصوصیات در انسان، می‌توان گره‌های متعدد روحی افراد را درمان کرد. این نوشتار به بررسی برخی از ویژگی‌های مثبت در سیمای معشوق غزل قرن نهم می‌پردازد. بدین منظور شش سجیة اصلی (انسانیت، شجاعت، تعالی، میانه روی، عدالت و خردورزی) در خصوص معشوق مورد توجه قرار گرفته و بر طبق نظریة سلیگمن مورد ارزیابی قرار گرفته است. دست آورد این پژوهش ناظر بر این است که شاعران قرن نهم، در ترسیم سیمای معشوق مقبول، این شش سجیه را در نظر داشتند. تأمل در این اشعار نشان می دهد که تثبیت این فضایل در معشوق، سبب ارتقای هیجانات مثبت اعم از شادی، رضایت، امیدواری و خوش بینی در طرفین رابطه می شود.