مقاله


کد مقاله : 14010128285366

عنوان مقاله : بازتاب نظریه ی رفتار اجتماعی«پیتر بلاو» در سروده های مهدی اخوان ثالث

نشریه شماره : 28 فصل زمستان 1400

مشاهده شده : 341

فایل های مقاله : 7/63 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ستاره نژادپرور s.nezhadparvar@qaemiau.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 حسین پارسایی h.parsaei@Qaemiau.ac.ir استادیار دکترا
3 مهرعلی یزدانپناه m.yazdanpanah@Qaemiau.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

جامعه شناسی یکی از رشته های در خور توجه در میان مطالعات بینارشته ای است که همگامی خوبی با ادبیات برقرار می کند. یکی از نظریه های جامعه شناسانه، رویکرد پیتربلاو است که بر اساس نظر وی، مبادلات اجتماعی بیشتر رفتارهای افراد را شکل می دهد و هر فرد، طی تعامل با افراد دیگر، چهار گام را پشت سر می گذارد. مهدی اخوان ثالث از جمله شاعرانی است که در درجه ی اول، به تصویر کشیدن مفاهیم اجتماعی و سپس، ارزش های اخلاقی و تعلیمی افراد جامعه را سر لوحه ی مضامین سروده های خود قرار داده است. در این پژوهش محورهای نظریه ی پیتربلاو در سروده هایی با محورهای تعلیمی، اخلاقی و اجتماعی اخوان ثالث منعکس شده تا به پرسش هایی درباره ی چگونگی بازتاب رفتار اجتماعی در آنها پاسخ داده شود. نتایج نشان میدهد که طبق خوانش بلاوی، اخوان به عنوان شاعری آرمان گرا طی مبادلات اجتماعی خود با مردم سعی می کند به کمک تبادل بین فردی، ارزش های اخلاقی و انسانی افراد را بیدار کند، سپس با ایجاد تمایز میان گروه هم فکرانش در یک جبهه، و مخالفانش در جهت دیگر و دادن حق محکومیت و مشروعیت به این دو گروه، و نشان دادن راه پر منفعت از راه زیانبار، آگاهی بخشی خود را نسبت به افکار اخلاق مدارانه و تعلیمی هم وطنانش قوت ببخشد.