مقاله


کد مقاله : 14001028275221

عنوان مقاله : شاخصه‌های رئاليسم در كتاب خاطرات شازدۀ حمام

نشریه شماره : 27 فصل پاییز 1400

مشاهده شده : 292

فایل های مقاله : 7/57 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود صادق زاده sadeghzadeh@iauyazd.ac.ir دانشیار دکترا
2 فاطمه چاشنی‌گیر f.chashnigir@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

كتاب خاطرات شازده‌ی حمام اثر روايي محمدحسين پاپلي يزدي استاد جغرافياي انساني است. نويسنده در اين كتاب نمايی واقعي از اوضاع اجتماعي و ویژگی‌های فرهنگی شهر يزد در خلال دهه‌ی سی تا چهل شمسي را با نگاهي مردم‌شناسانه نشان مي‌دهد. وي با استفاده از مشاهده‌ها و تجربه‌هاي عيني خود به بازتاب واقعيت‌ها پرداخته است. در اين جستار سعی بر آن شده است تا به شیوه‌ی توصیفی و تحليل محتوایی به اصلی‌ترین شاخصه‌هاي رئاليستي و توصیف‌های جزئی اين کتاب هم‌چون اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، مکان، زمان، شخصیت‌ها، خصوصیات اخلاقی، زبان و لهجه، وضعیت اقتصادی و فاصله‌ی طبقاتی و ... پرداخته شود. شخصيت‌هاي داستان‎هاي كوتاه او زنده، واقعي، متنوع و گوناگون هستند. در حقيقت آن‌چه مي‌نويسد با آن‌ها زندگي كرده است و بدين‌گونه با بیان جزئيات، حس هم‌دردي و توصيف دقيق رويدادها، روابط بين انسان‌ها، هنجارهای اخلاقی و موقعيت‌های اجتماعي، بر رئاليستي بودن كتاب مهر تاييد زده است. در داستان‌هاي پاپلي ويژگي‌هاي رئاليستي بسامد بالايي دارد كه از مهم‌ترين آن‌ها بيان وقايع اجتماعي است. نويسنده در تحليل روابط موجود در جامعه از توصيف جزئيات زندگي غفلت نكرده است. پاپلی با پی‌گیری سير حوادث اجتماعي شهر يزد در دهه‌ی سی تا چهل به داستان‌هايش ارزش تاريخي نیز بخشيده است.