آخرین شماره


شماره 1 سال 11
بهار - تابستان 1399
دانلود فایل

1 - بازخوانی برخی ابهامات تاریخ بیهقی ( DOI : 0)
( محمدعلی آتش سودا )
2 - واکاوی بلاغی حکمت 456 نهج البلاغه ( DOI : 0)
( حامد تراویده )
3 - بازتاب باورهای عامه در فرهادنامه ( DOI : 0)
( سودا خورشیدی - عاتکه رسمی - رحمان مشتاق مهر )
4 - کیخسرو؛ تعالی منجی‌گری در برابر شاهی با توجه به مکتب اسطوره‌شناسی یونگ ( DOI : 0)
( علی زاهد - فریده آرامیده - سهیل جعفری )
5 - بررسی اشعار مدحی و مراثی میرزا احمد متولی باشی ( DOI : 0)
( محمدرضا ضیا - احمد حسینی کازرونی - جعفر حمیدی )
6 - تأثیر ساختار زیبایی‌شناسانه‌ی شاهنامه‌ی فردوسی بر تیمورنامه‌ی هاتفی جامی ( DOI : 0)
( نیلوفر سادات عبدالهی )
7 - بررسی زبان بدن در مراسم سوگواری در اشعار نظامی گنجوی ( DOI : 0)
( ماندانا علیمی - مسعود پاکدل - جاوید مظفری )
8 - شیوه های مناسب سازی داستان های اسطوره ای شاهنامه برای کودکان ( DOI : 0)
( فاطمه فرزین - محمود طاووسی - مریم جلالی - مهدی ماحوزی )
9 - استعاره مفهومی تجارت در برخی غزل‌های حافظ ( DOI : 0)
( فاطمه فقیه‌زاده - مهدی قائمی )
10 - جلوه‌های اندیشگانی رئالیسم سوسیالیستی در شعر سیاوش کسرایی ( DOI : 0)
( لیلا قلی‌پوری )
11 - خوانش شعری از علی باباچاهی و شعری از عباس صفاری بر اساس نظریه‌‌ی استعاره‌ی مفهومی در سبک‌شناسی شناختی ( DOI : 0)
( ابراهیم محبی - مظاهر نیکخواه - محمد حکیم آذر )
12 - بازتاب مدرنیسم درداستان‌های کوتاه تقی مدرسی ( DOI : 0)
( فریبا ممبینی - منصوره تدینی - سیما منصوری - مسعود پاکدل )