آخرین شماره


شماره 2 سال 10
پاییز - زمستان 1398
دانلود فایل

1 - پیوند میان جدل باختین با جدال به عنوان یکی از عناصر داستان در "سنگ صبور" ( DOI : 0)
( فاطمه ادراکی - هادی دهقانی یزدلی )
2 - استعاره‌ی مفهومی "دست" در شاه‌نامه‌ی فردوسی و خسرو و شیرین نظامی و غزلیات شمس ( DOI : 0)
( غلامحسین اسماعیلی - احمد طحان - مظفریان مظفریان )
3 - تأثیر قرآن کریم بر شعر هاتف اصفهانی ( DOI : 0)
( مسعود باوان پوری )
4 - بررسی تطبیقی مضامین اخلاقی و تعلیمی گلستان سعدی و اندرزنامه‌های پهلوی ( DOI : 0)
( آوا توکلی اوجانی - مهین مسرت - حمیدرضا فرضی )
5 - ارزش‌ها و ضد‌ارزش‌ها در هوای تازه احمد شاملو ( DOI : 0)
( ثانی یسنا - مصطفی سالاری - بهروز رومیانی )
6 - فهم غلط از قضا و قدر الهی در غزلیات سعدی ( DOI : 0)
( علی دارابی - مرتضی جعفری - فرح نیازکار )
7 - مؤلفه‌هاي ادب غنايي در شعر "مرغ سحر" علي اکبر دهخدا و "از خون جوانان وطن لاله دميده" عارف قزوينی ( DOI : 0)
( رويا چهره‌برقي - ایوب کوشان - رستم امانی استمال )
8 - فقر و غنا در مثنوی معنوی با تاکید بر آیات قرآن و احادیث ( DOI : 0)
( شهلا حاج طالبی - سید محمد امیری )
9 - معرفی شاعر ناشناس مولانا یحیی قانی و سبک شناسی شعر او بر اساس تصحیح نسخه مجمع الشعراء ( DOI : 0)
( شیما کرباسی - قربانعلی ابراهیمی - مهدی نوریان )
10 - مضامين ديني و اخلاقي در غزليات مفتون همداني ( DOI : 0)
( سیدحسین اسعدی فیروزآبادی - محمود صادق زاده )
11 - مضامین غنایی در رباعیات عرفی شیرازی ( DOI : 0)
( محمدحسین کرمی - میثم زارع )
12 - نمادهای مشترک در اشعار مولوی و سپهری ( DOI : 0)
( زهره مرتضی زاده - حسین پارسایی - سوزان جهانیان )