آخرین شماره


شماره 2 سال 9
پاییز - زمستان 1397
دانلود فایل

1 - وطن‌خواهی در شعر دوره‌ی مشروطه ( DOI : 0)
( نعمت اصفهاني عمران )
2 - تحلیل آرکه‌تایپی مصیبت‌نامه عطار ( DOI : 0)
( آزاده اقرانی ارگی - پروین‌دخت مشهور )
3 - بینامتنیّت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعلام و مضامین دینیِ اشعار اخوان ثالث و شاملو ( DOI : 0)
( ابوالقاسم امیراحمدی - علی عشقی سردهی - الهام بادلو )
4 - تطبيق داستان خسرو و شيرين فردوسي با موازين داستان‌نويسي جديد ( DOI : 0)
( مسعود پاکدل )
5 - پوچ انگاری در ادبیات داستانی ایران و عرب ( DOI : 0)
( مریم محمدزاده )
6 - عناصر فرهنگ عامیانه در شعر یدالله طارمی ( DOI : 0)
( سید مهدی خیراندیش - پروین محمدی‌زاده )
7 - انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی ( DOI : 0)
( سکینه مرادی )
8 - تحلیل بلاغی رباعی «جامی است که...» همراه با نقدی بر مقاله‌ی «کوزه‌گر عقل‌آفرین» ( DOI : 0)
( هوشنگ مرادی - محمدمهدی ترابیخواه جهرمی )