مقاله


کد مقاله : 14000205273168

عنوان مقاله :

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 23 Autumn 2020

مشاهده شده : 477

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 jafarmollamohammadi50@gmail.com Post Graduate Student M.A
2 Koros Karimpasandi karimpasandi@iauc.ac.ir Associate Professor PhD

چکیده مقاله