مقاله


کد مقاله : 14000205273169

عنوان مقاله :

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 23 Autumn 2020

مشاهده شده : 452

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Mohammadreza jamali jamalimohamadreza@gmail.com Post Graduate Student M.A
2 Abbas Kheyrabadi khyrabadyabas@gmail.com Associate Professor PhD
3 d dd h.r.soleimanian@gmail.com Associate Professor PhD
4 m.firoozimoghaddam@yahoo.com Associate Professor PhD

چکیده مقاله