مقاله


کد مقاله : 14000205273171

عنوان مقاله :

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 23 Autumn 2020

مشاهده شده : 476

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Mahmoud Sadeghzadeh sadeghzadeh@iauyazd.ac.ir Assistant Professor PhD
2 طط زز taheretaghavi13@yahoo.com Graduate M.Sc

چکیده مقاله