مقاله


کد مقاله : 14000205273174

عنوان مقاله :

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 23 Autumn 2020

مشاهده شده : 433

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Maryam Mohammad Zadeh ay_maryam@yahoo.com Assistant Professor PhD

چکیده مقاله