مقاله


کد مقاله : 14000205273175

عنوان مقاله :

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 23 Autumn 2020

مشاهده شده : 467

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ddd dd a.moradishahdadi@gmail.com Graduate M.Sc
2 mrakrami@gmail.com Associate Professor PhD

چکیده مقاله