مقاله


کد مقاله : 14000205273176

عنوان مقاله :

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 23 Autumn 2020

مشاهده شده : 441

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 hoseinmostafavi2011@gmail.com Professor PhD
2 a.jafari@gmail.com Associate Professor PhD

چکیده مقاله