مقاله


کد مقاله : 14000205273177

عنوان مقاله :

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 23 Autumn 2020

مشاهده شده : 464

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 abdollah mirzaei mirzaieabdollah@yahoo.com Post Graduate Student M.A
2 Mohammadreza oroji mohammadrezaoroji@yahoo.com Associate Professor PhD
3 behzad rahbar rahbarbehzad@gmail.com Associate Professor PhD
4 h.hasanloo@gmail.com Associate Professor PhD

چکیده مقاله