مقاله


کد مقاله : 14000319273772

عنوان مقاله :

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 24 Winter 2021

مشاهده شده : 423

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 masoumeh POURSEYED pourseyed7@gmail.com Post Graduate Student M.A
2 ABDOLREZA MODARRESZADEH dmodarreszadeh@yahoo.com Assistant Professor PhD
3 mohammadreza sharifi sharifi12367@yahoo.com Associate Professor PhD

چکیده مقاله