مقاله


کد مقاله : 14000319273773

عنوان مقاله :

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 24 Winter 2021

مشاهده شده : 481

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 hassani.mahnaz66@gmail.com Post Graduate Student M.A
2 mehrali yazdanpanah dryazdanpanah1379@yahoo.com Assistant Professor PhD
3 susan jahanian mazaher_301@yahoo.com Associate Professor PhD

چکیده مقاله