مقاله


کد مقاله : 14000319273774

عنوان مقاله :

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 24 Winter 2021

مشاهده شده : 399

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Mandana Rajaee Dastghaib mandanarajaee@gmail.com Post Graduate Student M.A
2 MohammadKazem Kaveh Pishghadam Pishghadam2008@gmail.com Associate Professor PhD
3 Maryam Zibaeenejad zibaeenejad.m@gmail.com Associate Professor PhD

چکیده مقاله