مقاله


کد مقاله : 14000319273775

عنوان مقاله :

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 24 Winter 2021

مشاهده شده : 464

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 atefeh azizi daryaatefeh58@yahoo.com Post Graduate Student PhD
2 batoul fakhr eslam aziziatefeh124@gmail.com Associate Professor PhD

چکیده مقاله