مقاله


کد مقاله : 14000319273776

عنوان مقاله :

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 24 Winter 2021

مشاهده شده : 418

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 masoud pakdel masoudpakdel@yahoo.com Associate Professor PhD
2 azita moradi Azita.moradi32@gmail.com Post Graduate Student M.A

چکیده مقاله