مقاله


کد مقاله : 14000319273778

عنوان مقاله :

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 24 Winter 2021

مشاهده شده : 493

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 hedayati@qaemiau.ac.ir Post Graduate Student M.A
2 rezaei@qaemiau.ac.ir Associate Professor PhD
3 forsati@qaemiau.ac.ir Associate Professor PhD

چکیده مقاله