مقاله


کد مقاله : 14000425274253

عنوان مقاله : Analysis of the "lifestyle" of the characters in the novel "My Share" based on the theory of Alfred Adler

نشریه شماره : 25 Spring 2021

مشاهده شده : 447

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Seedeh Samimi saeedehsamimi@yahoo.com Post Graduate Student M.A
2 parvaneh adelzadeh adelzadehparvaneh@yahoo.com Assistant Professor PhD
3 kamran pashaie fakhri pashaiekamran@yahoo.com Assistant Professor PhD

چکیده مقاله

Alfred Adler founded the Individual Psychology School. Lifestyle, development and refinement are concepts that Adler expresses them in the pursuit of an ultimate goal. These concepts represent the most distinctive indicators of his dynamic personality theory. Lifestyle, as the core of personality, unity, individuality, creates the cohesion and stability of the person’s psychological functioning and explains the formation of unique traits that characterize a particular person as well as his or her life form. It includes not only the person’s goals but also self-concept, feelings for others, and attitudes to the world. In this research, the author seeks to explain the lifestyle representations of the characters of the novel “Sahm-e-Man” based on Adler’s theory. The results showed that Saniei has portrayed their mental states in paying attention to the characters in this novel. The three submissive, dominant, and isolationist images illustrate the personality types that Alfred Adler dealt with in the theory of individual psychology. By adapting Adler’s psychoanalytic theory to the behavior of the characters of this novel, the author argues that the root of the lifestyle of disadvantaged environmental factors in childhood and the two influential factors are inferiority, exclusion and ignorance that underlie the inferiority complex. The characters have chosen submissive, dominant and isolation to shape their personality and lifestyle in accordance with their moods.