مقاله


کد مقاله : 14001028275220

عنوان مقاله : Comparative investigation of Allusion poems in Hamzeh Nameh and Hossein Kord

نشریه شماره : 27 Autumn 2021

مشاهده شده : 318

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Safi allah Taheri S.t.avarvand@gmail.com Post Graduate Student M.A
2 Shahrzad Niazi niazi_60@yahoo.com Associate Professor PhD
3 mahboubeh khorasani najafdan@gmail.com Assistant Professor PhD

چکیده مقاله

Folk stories are applied with a long history, carrying valuable points. As a result, it is necessary to study these texts from different angles. Two of these works are the story of Hamzeh nameh and Hossein Kord shabestari, which was written at the time of the pages. In these texts, verses have been used that have been compared with each other. The research method in this article is descriptive-analytical. In the introduction and text of Hamze nameh, 120 verses are used, many of which have been repeated, but in the text of Hossein Kord, 40 verses are used. The poems in these books are divided into themes of praise, admonition, social, epic, romantic, prayer and descriptive. Some of the similarities between these two works are: being religious, being epic, being slang, etc. These two stories have been narrated orally for a long time. The author of both works is also unknown. Differences between the two works: Hamzeh nameh is more voluminous and has more original and ancient Persian words, but in the story of Hossein Kurd, Turkish words are used more slang and newer, Hamzeh nameh is also older. There are many repetitions of verses in two books, but there are many more repetitions in Hamzah nameh. Many of the contents of Hamzah nameh are out of date, but the historical and geographical contents of Hussein Kurd are closer to the truth. Some of the poems used in these two texts are from Ferdowsi, Nezami, etc. The similarities and differences between the two books with examples, tables, statistics and percentages are shown below.