مقاله


کد مقاله : 14010521285419

عنوان مقاله : Investigation the socio – cultural of immigration in fiction of the last four decades

نشریه شماره : 29 Spring 2022

مشاهده شده : 814

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Bita Rouhi Boroojeni bita.rouhi52@gmail.com Post Graduate Student M.A
2 maryam sadeghi givi sadeghi.ma.38@gmail.com Assistant Professor PhD

چکیده مقاله

Migration is an important social event that often takes place in order to achieve better life opportunities. A group of immigrants in the destination country face a number of issues, including dealing with new cultural elements; Which is sometimes found to be inconsistent with their culture. In this regard, a number of immigrants are easily absorbed by the culture of the environment and establish a strong connection with it, and some with the wall they create around them, resist the acceptance of the host culture and distance themselves from the environment and thus face socio-cultural challenges be. A number of novelists have reflected such immigrant problems in their works. The present research is done to answer the question of how the socio-cultural challenges of migration have been addressed in the novels of the last four decades. In this research, by means of qualitative content analysis, the socio-cultural challenges of migration in three novels, "Soraya Dar Eghma", "Hamnavaei Shabaneye Orchestra Choobha" and "Tamaman Makhsoos" have been studied. Findings indicate that out of ten cultural differences between the immigrant and the host society that are discussed in values, customs and beliefs, in seven cases incompatibility with the destination culture and as a result for the immigrant is created and in three Cultural absorptions has happened. The highest number of cultural heterogeneities in the destination that causes socio-cultural challenges for immigrants are found in the novel "Tamaman Makhsoos" and in the two elements of values and customs.