مقاله


کد مقاله : 14020301285532

عنوان مقاله : Analyzing the processes in the ideological discourse of Najmuddin Zarkoub's Fotovvat-name (role-oriented view)

نشریه شماره : 33 Spring 2023

مشاهده شده : 177

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Davood Ghanbari ghanbari@yahoo.com Post Graduate Student M.A
2 Narges Oskouie noskooi@yahoo.com Assistant Professor PhD
3 Aziz Hojjaji Hojjaji@yahoo.com Associate Professor PhD

چکیده مقاله

“Fotovvat-name”s are very important in political, social, moral, mystical and literary researches on the topic of fotovvat and its history and its all-round effects on Islamic societies. In this research, process analysis has been used in order to analyze the text of Najmuddin Zarkoub's Fotovvat- Namah and discover the mechanisms between the author's mind and language and the socio-cultural context of the text, as well as the analysis of the intellectual components hidden in it. To conduct this research, a combined method (descriptive-statistical-comparative analysis) was used and these results were obtained: From the analysis of the types of processes in this text, we found that the frequency of mental processes (and its types) and the high frequency of relational processes and existential processes in this text indicate the predominance of explanatory and proof actions in the author's discourse, which explains goals such as legalizing the institution of Fotovvat, attributing the background of Fotovvat to the prophets, establishing ethical standards for the different positions and relationships of the people of Fotovvat, and the duties of each one. . The significant frequency of the mentioned processes causes the reduction of communicative and interactive discourse actions in the text and is a factor for strengthening the monophonic discourse meanings and the value/ideological aspects in the experimental structures (legislative, legitimizing, and affirmative and explanatory actions) of the text.