جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14020514285561 The components of the mind in the poems of Sohrab Sepehri
farnaz Samani Kivani
Vajihe Turkmani Barandoz
Ahmad Karimi
Fahima Mashaikh
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)