جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14030126285645 Review and analysis of the eighth grade Persian book based on the basics of redundant and absurd curriculum
Zahra Taziki
Abbas Kheir Abadi
Hossein Momeni Mahmouei
Mahmoud Firouzimoghaddam
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)