جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14030126285648 Criticism of ways to achieve the secondary purposes of speech (case study: allegorical analogy of Quranic verses) With an example of Hafez's poetry
Liela Alimoradi
Ebrahim Zareifar
Safdar Shaker
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)