مقاله


کد مقاله : 139609291846619790

عنوان مقاله : هاينريش هاينه و ادبيات فارسي

نشریه شماره : 16 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 1082

فایل های مقاله : 559 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نسرین اسکندری sahand8388@yahoo.com استادیار دکترا
2 علی عبدالهی aliabdullahi@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی

چکیده مقاله

در شعر آلماني شاعران متعددي متاثر از ادبيات فارسي بويژه شعر فارسي هستند. از آن ميان نام گوته، تقريباً با نام حافظ گره خورده است. فريدريش روكرت، اگوست فون پلان و گوتفريد هردر، هم با تاثير از ادبيات آلماني، آثار ماندگاري به آلماني نوشته‌اند. هاينريش هاينه هم در زمره‌ی شيفتگان ادبيات فارسي است، كه در موارد بسياري، چه مستقيم و چه غير مستقيم از ادبيات ايران تاثير گرفته است. او در شعر فردوسي شاعر، مستقيما زندگي و حسب حال فردوسي را دست‌مايه‌ی شعر بلندي از خود قرار مي‌دهد تا به كنایه، وضعيت شخصي خود و موقعيت هنرمند و شاعر را در جامعه‌ی خود نشان دهد. در شعر‌هاي ديگري از هاينه، صور خيال و استعارات و كاربرد برخي تعابير با نيم نگاهي به ادبيات فارسي سروده شده اند.