مقاله


کد مقاله : 1396093020565419814

عنوان مقاله : تحلیل روایی حکایت‌های گلستان سعدی

نشریه شماره : 17 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 1817

فایل های مقاله : 570 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فخرالدین سعیدی fakhreddinsaied@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد حکیم آذر mohammadhakimazar@yahoo.com دانشیار دکترا
3 مظاهر نیکخواه mazahernikkhah@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف این پژوهش بررسي ظرفيت‌هاي روايي در گلستان سعدی است که با دیگر پژوهش‌ها و نگاه‌هایی که به این کتاب ارزشمند شده، متفاوت است. این پژوهش به بررسي نقش مضمون در غني‌کردن کيفيت و تنوع ساختار کُنش‌ها و رخدادهاي روايي در حکايت‌هاي گلستان می‌پردازد. سعی نگارندگان بر آن بوده که ويژگي‌ها و مؤلفه‌های روايي خاص حکايت‌هاي گلستان را از نظر ساختار و روايت موردبررسی قرار دهند و افق جديدي در زمينۀ تحقيق در متون ديگر پيش روي مشتاقان علم بگشايند‌. همچنین این مقاله بيانگر اين مطلب است که سعدی به لحاظ برخورداري از فهم ادبی توانسته حکایت‌های کتاب خود را بر پایه‌ها و اصول و کُنش‌هايی بُنیان‌گذاری کندکه قرن‌ها بعد در داستان‌نویسی و داستان کوتاه‌نویسی پایه و مبنای نگارش مدرن قرار گیرد. نظام باورهاي سعدی‌، بر حول گزارۀ شناخت هستي پیرامون خویش و القاء آن از راه تمثیل به مخاطب است؛ لذا گفتمان مسلط بر حکايت‌ها یک گفتمان تعلیمی است‌.