مقاله


کد مقاله : 139609307272719799

عنوان مقاله : تحليلي بر كهن‌الگوي سفر قهرمان در گنبد ششم از هفت پيكر نظامي

نشریه شماره : 17 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 1173

فایل های مقاله : 565 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد ریحانی reihani.mohammad@yahoo.com استادیار دکترا
2 راحله عبداله‌زاده‌برزو abdolahzadeh1391@chmail.ir دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

این مقاله به تحلیل اجزای کهن الگوی سفر قهرمان در گنبد ششم از هفت‌پیکر نظامی می‌‌‌پردازد و نشان می‌‌‌دهد که داستان "خیر و شر" مطابقتی کامل با الگوی سفر قهرمان و مراحل سه‌گانه‌ی آن دارد. خیر، در زمانی نامعلوم، پای به راه سفری نامعلوم می‌‌‌گذارد. شر، که سایه‌ی فریب ‌کار و آزمندِ خیراست، بینایی ظاهری او را می‌‌‌ستاند؛ اما به یاری شبانِ کُرد، خیر بینایی‌‌‌اش را باز می‌‌یابد و نگاهِ چشم باطنِش به دنیای ناخودآگاه گشوده می‌‌‌شود. خیر به پاس خدمتی که دریافت کرده، شبانی گوسفندان کُرد را بر عهده می‌‌‌گیرد. شبان، دختر خود را به ازدواج خیر درمی ‌آورد. ازدواج جادویی با بانوی کُرد، سبب می‌‌‌شود تا خیر، به اکسیر معرفت، که همانا دست یافتن به رازِ درخت جاودانگی است، دست بیابد. خیر، به نیروی درخت جادویی، درمانگری می‌‌‌آموزد و دخترِ شاه و وزیر را درمان می‌‌‌کند. درمانِ دختران و ازدواج با آنان، رمزی از یگانگی با عالم درون است. وحدت با آنیماهای درون، و آشتی با سه پدر، برای خیر رسیدن به پادشاهی، قدرت، عدالت و توان‌گری را به هم‌راه دارد. خیر با برکاتی که به دست آورده است، باید برای انجام رسالت خویش که همانا برقراری عدالت است، به سوی جامعه‌ی بشری بازگردد.