مقاله


کد مقاله : 139610019302519819

عنوان مقاله : گریزی به رگه‌های پیوند فراواقع‌گرایی و عرفان و تأثیرات قابل برداشت از آن

نشریه شماره : 17 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 1056

فایل های مقاله : 538 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 راضيه فولادي سپهر raziyesepehr@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

تأثیر مکتب فراواقع‌گرایی در اقسام هنر در سراسر جهان، و نیز در ادبیات ایران مشهود است؛ حتی می‌توان گفت که آثار فرا طبیعی عرفا و شطحیات آن‌ها زمینه‌ساز این مکتب در اروپا بوده با این تـفاوت که عارفان در درون و روح خویش و سورئال‌ها در ناخودآگاه ذهن خود به جست‌جوی عوالم باطنی بوده که گاهی این دو بر هم منطبق می‌آیند. در حالی که عرفا بر مبانی اصیل دینی و فرا واقع‌گرایان برعدم چنین اعتقادی متکـی بوده و این مهم خود به نوعی سبب غنای کار گروه اول است. هم‌چنین در هنر معاصر ایران، از نظر تأثیرگذاری در مخاطب، آمیختگی این دو نتایجی چند جانبه و قابل تأمل به هم‌راه دارد.