مقاله


کد مقاله : 13970918166058

عنوان مقاله : ساختار استعاره در شعر فریدون مشیری

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 16 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 1140

فایل های مقاله : 546 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرهاد محمدی ggggggg@yahoo.com - -

چکیده مقاله

.......