مقاله


کد مقاله : 13970918166079

عنوان مقاله : مقایسه شخصیت سودابه در شاهنامه فردوسی و پریدخت در سام نامه خواجوی کرمانی

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 18 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 999

فایل های مقاله : 1/78 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محسن ساجدی‌راد 12@yahoo.cim - -
2 کیهان کهندل 34@yahoo.comm - -

چکیده مقاله

.........