مقاله


کد مقاله : 13970918166085

عنوان مقاله : بررسی تطبیقی اساطیر در شعر تی. اس. الیوت و فروغ فرخ‌زاد

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 18 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 883

فایل های مقاله : 1/78 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیده مائده واقعه دشتی 234@yahoo.cin - -

چکیده مقاله

...