مقاله


کد مقاله : 13980318190003

عنوان مقاله : عناصر فرهنگ عامیانه در شعر یدالله طارمی

کلمات کلیدی : jj

نشریه شماره : 19 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 802

فایل های مقاله : 1/48 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید مهدی خیراندیش .23.@yahoo.com استادیار دانشجوی دکترا
2 پروین محمدی‌زاده .14.@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

jjj