مقاله


کد مقاله : 13980824193478

عنوان مقاله : بررسی سبک منشآت شهاب الدین عبدالله مروارید

نشریه شماره : 20 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 753

فایل های مقاله : 1/63 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اسراءالسادات احمدی Srhmdi@yahoo.com استادیار دکترا
2 حسین آقاحسینی hossseinaghahosini@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

شهاب‌الدین عبدالله مروارید (متوفی922 ه. ق) متخلص و ملقب به "بیانی" دبیر دربار تیموری و وزیر شاه اسماعیل صفوی است. وی با بسیاری از شاعران و بزرگان و سیاستمداران دوره‌ی خویش نشست و برخاست داشته است. او را آثار متعددی است که مشهورترین آن‌ها منشآت است. منشآت شامل 164 نامه است که در موضوع‌های مختلف به رشته‌ی تحریر در آمده است. از ویژگی‌های این اثر نثر برجسته‌ی آن است که در زمان مؤلف نیز مشهور و معروف بوده و به عنوان سرمشقی برای نویسندگی به کار می‌رفته است. بسیاری از معاصران بیانی نمونه‌ای از نامه‌های او را در آثار خود آورده‌اند از جمله صاحب حبیب السیر که به ذکر چند نامه پرداخته است. آشنایی بیانی با قرآن و حدیث و ادب عربی و فارسی و احاطه‌ی او بر آثار پیشینیان سبب شده است که نثر منشآت از بسیاری از سستی‌های رایج در نثر دوره‌ی تیموری به دور ماند. بنابراین تحقیق و تدقیق در این اثر از ضروریات به نظر می‌رسد.