مقاله


کد مقاله : 13990202236687

عنوان مقاله : بررسی تطبیقی مضامین اخلاقی و تعلیمی گلستان سعدی و اندرزنامه‌های پهلوی

نشریه شماره : 21 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 709

فایل های مقاله : 1/79 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آوا توکلی اوجانی avatavakoli60@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مهین مسرت massarrat.mahin@gmail.com استادیار دکترا
3 حمیدرضا فرضی hamidrezafarzi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پیشینه‌ی بسیاری ازآموزه‌های اخلاقی به‌ویژه پند و اندرز در ادبیات فارسی، به‌دوره‌ی قبل از اسلام برمی‌گردد و علاوه بر ذکر این مفاهیم در خلال آثار مختلف آن دوره، اندرزنامه‌های مستقلی نیز نوشته شده است؛ اندرزنامه‌ی آذربادمارسپندان و اندرزپورتویکیشان، جزو این آثار ادبی به شمار می‌روند. گلستان سعدی نیز یکی از آثار برجسته‌ی تعلیمی دوره‌ی بعد از اسلام است. در مقاله‌ی حاضر، سعی بر این است که از طریق مقایسه مندرجات گلستان سعدی با اندرزنامه‌های مذکور، برخی از مشابهت‌های موجود در محتوای آنها و هم‌چنین نحوه‌ی بیان مفاهیم اخلاقی و تربیتی این متون نشان داده شود. بر پایه‌ی پژوهش، آموزه‌های اخلاقی دراین متون، تنها از لحاظ محتوا و درون‌مایه همانند هستند، و لیکن شکل بیان آن مطالب، متفاوت است. در متون کهن، مسائل غالباً به‌صورت اشارات کوتاه است، ولی سخن سعدی، مشروح و مبسوط و غالباً در قالب داستان و با بهره‌گیری از انواع آرایه‌های ادبی بیان شده است.