مقاله


کد مقاله : 13990202236688

عنوان مقاله : ارزش‌ها و ضد‌ارزش‌ها در هوای تازه احمد شاملو

نشریه شماره : 21 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 700

فایل های مقاله : 1/79 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهروز رومیانی behroozroomiani@gmail.com استادیار دکترا
2 ثانی یسنا yasna.sani77@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 مصطفی سالاری m.salari11@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

توجه به امور ارزشی و ضد ارزشی در همه جوامع دیده می‌شود و ادبیات نیز که خود پدیده ای اجتماعی است از این مقوله مستثنی نیست. شعر با توجه به تاثیر عمیق خود همیشه تجلی گاه احساسات و عواطف بشر و عرصه‌ای برای ظهور ارزش‌ها در ادبیات هر عصری محسوب می‌شده است. شاملو بسیار متاثر از وضع اجتماعی دوران خود، شعر را راهی برای نشان دادن خوبی‌ها و بدی‌های زمانه‌اش می‌دانست. کلام او تصویرگر بسیاری از ارزشها و ضد‌ارزش‌هایی است که در باور و اعتقادات، نظام فکری و ایدئولوژی و جامعه اش جریان داشت. موضوع این مقاله بررسی ارزش‌هایی مانند پایداری، صبر و بردباری، ظلم ستیزی و ... و ضد‌ارزش‌هایی همچون ناامیدی، و... در سومین مجموعه شعر شاملو با عنوان هوای تازه است. مفاهیم مورد نظر در این مجموعه شعر همراه با مصادیقی از این مجموعه شعر بررسی و استخراج شده و در نهایت نشان می‌دهد که شاملو هنرمندی است متعهد که در عین توجه به زیبایی‌شناسی، شعر را در خدمت رسالیتی اجتماعی قرار می‌دهد.