مقاله


کد مقاله : 13990202236694

عنوان مقاله : مضامین غنایی در رباعیات عرفی شیرازی

نشریه شماره : 21 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 687

فایل های مقاله : 1/79 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسین کرمی mohammadkarami@gmail.com استاد دکترا
2 میثم زارع mesamzare3750@yahoo.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

گسترده ترین بخش آثار ادبی به ادب غنایی مربوط می شود که مضامین متعددی را در خود جای داده است. در این نوشتار تلاش بر این است تا موضوعات غنایی در رباعیات عرفی شیرازی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. عرفی شیرازی به عنوان یکی از بزرگترین شاعران طرز تازه بسیاری از این مضامین را در رباعیات خود آورده است. از جمله این مضامین می توان به عشق، شکواییه، مفاخره، مدح، وصف، طنز، ماده تاریخ و... اشاره کرد. برخی از مضامین چون حبسیه، شهرآشوب ، مرثیه و... در رباعیات او دیده نمی شوند. شکواییه های عرفی بیشتر شکواییه‌های شخصی است. وی در اکثریت مفاخره هایش به برتری سخن خود اشاره دارد. در طنزهایش به زاهدان ریایی می تازد. مدحش نیز در اکثر موارد مدح اکبرشاه است.