مقاله


کد مقاله : 13991103261839

عنوان مقاله : واکاوی بلاغی حکمت 456 نهج البلاغه

نشریه شماره : 22 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 501

فایل های مقاله : 1/87 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حامد تراویده fffffffff@yahoo.com - -

چکیده مقاله

mmmmmmmmmm