مقاله


کد مقاله : 13991103261840

عنوان مقاله : بازتاب باورهای عامه در فرهادنامه

کلمات کلیدی : jhhhh

نشریه شماره : 22 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 542

فایل های مقاله : 1/87 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سودا خورشیدی rrrrrrrrrrrrrrh@yahoo.com - -
2 عاتکه رسمی sssss@gmai.com - -
3 رحمان مشتاق مهر cccccccccccc@yahoo.com - -

چکیده مقاله

mjjj