مقاله


کد مقاله : 13991103261841

عنوان مقاله : کیخسرو؛ تعالی منجی‌گری در برابر شاهی با توجه به مکتب اسطوره‌شناسی یونگ

کلمات کلیدی : jj

نشریه شماره : 22 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 527

فایل های مقاله : 1/87 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی زاهد vvvv@gmail.com - -
2 فریده آرامیده ggg@gmail.com - -
3 سهیل جعفری as@yahoo.com - -

چکیده مقاله

kkk